Новини от област Стара Загора и България

Превръщат старо сметище в място за отдих в Чирпан

1069 28/09/2021 14:43 Общество България
Превръщат старо сметище в място за отдих в Чирпан
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Община Чирпан успешно приключи техническата рекултивация на старото сметище

Старото сметище на Чирпан, което е събирало години наред отпадъците на Чирпан и на Братя Даскалови предстои да се превърне в пасище. В част от него ще  се оформят красиви кътове за отдих. До момента са постигнати половината от поставените от общинското ръководство цели. Направена е техническа рекултивация на депото, предстои и биологична, съобщи Светла Дончева – директор отдел  „ Европейски програми и проекти“ в Община Чирпан. Началото на биологичната рекултивация ще бъде през ноември. Пространството ще бъде затревено, ще се засадят дървесни видове и храсти,  ще се сложат пейки. Биологичната рекултивация ще струва на общината 83 000 лева.

Дейността на общинското сметище е прекратена със решение на РИОСВ от 2016 година. В момента Община Чирпан извозва отпадъците си в сметището в Ракитница.

Проектът Закриването и рекултивацията на общинското депо за неопасни твърди битови отпадъци на общината е извършено по ОП „ Околна среда 2014-2020 г“. Техническата рекултивация на сметището е на стойност 2 млн. 979 хил.лв., от които 2 млн. 532 хил.лв. европейско и 447 000 лева национално съфинансиране.
Рекултивираната площ на депото е 3,93 ха. Почистени са над 50 дка площи. Чрез техническата рекултивация се намалява негативното въздействие върху компонентите на околната среда- почви, въздух повърхностни и подземни води. Намаляват се и рисковете върху човешкото здраве. Община Чирпан успява да приключи техническата рекултивация навреме и да даде възможност за  следващите стъпки по проекта.

Бъдещето Община Чирпан планира изграждане на площадка за строителните отпадъци в общината. Общинското ръководство вече е обявило обществена поръчка за избор на изпълнител. Решаването на проблемите с отпадъците ще бъде една от най-важните задачи на българските общини през следващите години. Данък смет расте заради значителното увеличаване на всички разходи, включително и транспортни, обобщават от общинското ръководство.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество