Новини от област Стара Загора и България

На фирма "Вива" ЕООД

Община Сливен издаде първи сертификат за инвестиции с общинско значение клас "В"

6895 27/09/2021 16:42 Икономика Бизнес
Община Сливен издаде първи  сертификат за инвестиции с общинско значение клас В
Divident.€U Divident.€U

С издадения сертификат инвеститорът ползва насърчителни мерки за съкратени срокове и индивидуално обслужване

Община Сливен издаде първия сертификат за насърчаване на инвестициите с общинско значение клас „В“ на сливенската фирма „ВИВА“ ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Антон Томчев.

„Радвам се, че първият сертифициран инвеститор по Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение, е вече съществуващ такъв в Сливен и разширява дейността си. В тази връзка винаги съм подчертавал, че инвеститорите, които вече са вложили средства и ресурс в нашия град, осигурили са работни места, са важни и условията за тях и всеки следващ инвеститор трябва да са равни“, каза  кметът Стефан Радев.

„Искам да благодаря на кмета Стефан Радев и екипа, който работи по време на целия процес. Дейността на нашата фирма има национално покритие. Това е важно за Сливен и общината, за мен и за нашата компания, когато хората виждат и купуват нашата марка, да правят връзка с града ни. Смятам, че това има значение“, заяви на свой ред собственикът на първия сертификат Антон Томчев.

„ВИВА“ ЕООД е изцяло българска компания, базирана в гр. Сливен, създадена през 1997 г., с основна дейност продажба на осветление и консултации. През 2008г. фирмата поставя начало на изграждането на собствена търговска марка VIVALUX, като в ролята си на водещ доставчик реализира съвременни идеи за осветление и светлинни решения. През месец юли тази година компанията подава заявление в Общината за издаване на сертификат за клас инвестиция „В“.

С назначена комисия за оценка на инвестиционното намерение, е подготвено предложение до Общински съвет – Сливен, който на свое заседание на 29 юли 2021 г., одобри издаването на такъв тип сертификат на фирмата. Инвестиционното намерение е за „Изграждане на база за асемблиране и складиране към ВИВА ЕООД“, с планиран размер на инвестицията до 900 000 лв. и очакван брой работни места до 20. С издадения сертификат за инвестиции клас „В“, инвеститорът ползва насърчителни мерки и съкратени срокове и индивидуално административно обслужване. Също така той придобива право на собственост или ограничени вещни права върху имоти частна общинска собственост, при желание от негова страна.

Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен и издаване на сертификати клас „В“ е приета преди няколко години, като претърпя актуализация през месец юни тази година с решение на местния парламент. Тя се налагаше заради приетия годишен План за интегрирано развитие на Община Сливен 2021 - 2027 г.

Коментари към новината

Още новини от Икономика