Новини от област Стара Загора и България

До 30 юни в Община Стара Загора

Николай Николов: 60,95 % е изпълнението на бюджета на общината в приходната част

536 27/09/2021 13:08 Икономика Бизнес
Николай Николов
Николай Николов: 60,95 % е изпълнението на бюджета на общината в приходната част
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Община Стара Загора изостава само в събирането на патентния и туристически данък

На предстоящата сесия на Общинския съвет в Стара Загора на 30 септември, общинските съветници предстои да приемат отчета за изпълнението на приходите и разходите в бюджета на Община Стара Загора за първите 6 месеца на годината, както и доклада от одита на Сметната палата за финансите на общината.
За това какво е финансовото състояние на Община Стара Загора, как се отразява пандемията на събираемостта на данъците и какви са прогнозите за изпълнението на бюджета в края на годината, разговаряме с председателя на ПК по финанси и бюджет в местния парламент - Николай Николов.

- Господин Николов, какво е изпълнението на бюджета спрямо постъпилите приходи в общината?
- Близо 60,95% е изпълнението на бюджета в приходната част. Достигнали сме сумата от 116 млн.лева. От тях приходите с държавен характер са 65 млн.лева, а приходите с общински характер – близо 51 млн.лева.
Имаме корекции от Министерство на финансите за подпомагане на различни сфери в образованието, увеличени са субсидиите за делегираните държавни дейности, за социалните услуги, касаещи Центъра за настаняване от семеен тип. Увеличени са предоставените средства за стипендии на даровити деца по държавна програма, както и Национална програма за изграждане на училищната среда - там увеличението в приходната част е с 50 000 лв. По национална програма „Осигуряване на съвременната образователна среда“ също имаме 42 000 лева повече.

- Какво е изпълнението на бюджета по отношение на постъпилите местни приходи от данъци и такси?
- При местните приходи изпълнението е 61,26 % е до 30 юни. Данъчните постъпления са близо 70,38% от годишния разчет. Изоставаме единствено при патентния и туристическия данък. Там имаме изпълнение от едва 38% при патентния и 29% за туристическия данък. Изоставането, разбира се е заради пандемията.
От неданъчните приходи имаме изпълнение от близо 59,6% . Имаме постъпили трансфери по програмата ПУДООС, която е за реконструкция на ВиК мрежата в кв.Самара. Там имаме допълнително финансиране с 1,8 млн.лева, както и по Националната кампания за чиста околна среда. Имаме трансфери и от МРРБ за изготвяне и изменение на ОУП.

-Каква е прогнозата Ви за изпълнение на бюджета до края на годината?
- Надявам се, че до края на годината ще изпълним бюджета на 95-96%.
Единствено изоставаме, както през миналата, така и през тази година в събираемостта на патентния и туристическия данък. По отношение на данъчни и неданъчни проходи община Стара Загора си върши много добре работата.

- Какво е характерно за изпълнението на разходната част на общинския бюджет?
-Разходната част на годишна база е близо 78 млн.лева, от които държавните средства са 48млн. 680хил.лева, а общински - 28 млн.672 хил.лв. Спрямо годишния план за полугодието имаме 40, 88% изпълнение на разходите, като държавните разходи са 45%, а общинските – 36,27%. Имаме добро изпълнение и на капиталовите разходи за шестмесечието. Средствата за капиталови разходи, заложени в програмата на общината са 77, 5 млн.лева, като изпълнението в момента е 11 млн.264 хил.лв. или близо 14,52%.

– На какво се дължи по-ниското изпълнение тук?
- Повечето проекти са в обхвата на обществените поръчки. Там има процедури и за тяхното изпълнение се изисква технологично време.

-Какво показа одитът на Сметната палата?
-Одитът на Сметната палата също ще бъде разгледан на общинската сесия на 30 септември. Сметната палата казва, че информацията от проведената проверка съответства на информацията, предоставена от Община Стара Загора, тоест финансовата информацията е коректна, ясна и точна. Имаме чисто технически забележки. Сметната палата прави заключение, че Община Стара Загора има стабилност и добра политика, с което всъщност доказваме, че сме сред водещите в страната общини.

- Как върви усвояването на средствата по европейски проекти в общината?
- Към 30 юни изпълняваме обслужването на кредитите по отделните програми- както по „Джесика“, така и по дълговите кредити за зоопарка. Добре се движи изпълнението на програмата за ремонт на Руския пазар, разширението на ул. Капитан Петко Войвода. Срокът там ще бъде изпълнен. Изпълнението на летния театър също върви нормално, усвоили сме по план кредита, който сме взели по Фонд „Устойчиви градове“.
Трансферите по сметките по проекти от ЕС за шестмесечието възлизат на близо 4,5 млн.лева, като от 2020 г имаме преходен остатък от близо 19 млн. 372 хил.лв. Стара Загора изпълнява много мащабни проекти и всичко ще бъде приключено по план. При забавяне, всяка една от фирмите ще носи отговорност. Община Стара Загора е в добро финансово състояние. Изпълнението на бюджета е над 50%.

- Кои според Вас са най-важните точки на сесията на 30 септември?
- На тази сесия на ОС има доста интересни точки – избор на обществения посредник, ,избор на почетен гражданин, подпомагането на семейства с репродуктивни проблеми. Там ще гласуваме да бъдат финансирани 19 двойки с репродуктивни проблеми от общината. Разбира се, важни точки са изпълнението на бюджета през първото шестмесечие на годината, както и одитната проверка на Сметната палата.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика