Новини от област Стара Загора и България

Безплатни курсове и семинари за земеделските стопани организира Тракийският университет

Безплатни курсове и семинари за земеделските стопани организира Тракийският университет
Divident.€U Divident.€U

Участниците получават безплатно:
 Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски
университет в Стара Загора и обратно;
 Ежедневна закуска, обяд, вечеря и кафе-паузи през
деня;
 Нощувки в реномиран хотел в Стара Загора;
 Лекционни материали и консултации от лекторите;
 Сертификат за обучението.
Времетраене:
 Курс - 30 уч. часа (4 дни)
 Семинар - 18 уч. часа (2 дни)


Всеки земеделски стопанин и негов служител може да
участва максимум в 2 курса и 5 семинара.


Земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица
могат да заявяват желание за участие в курсове и
семинари на:
 Тел: 042699271 - Ана Георгиева, техн. сътрудник
 Тел: 042699250 - Милен Господинов, техн. сътрудник
 Имейл: proekti.tru@gmail.com
 Тракийски университет
 Студентски град, 6000 Стара Загора

Курсове - теми:
1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни
заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни
дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация
на получените животински продукти.
2. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на
регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните
и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на
животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично
огнище.
3. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване
биосигурността на животновъдните обекти.
4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти:
Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.
5. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като
комплексна мярка за повишаване на продуктивността и
предотвратяване появата на заболявания.

Семинари - теми:
1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни
заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни
дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация
на получените животински продукти.
2. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от
природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.
3. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.
4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти:
дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
5. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на
селскостопански животни.

Коментари към новината

Още новини от Образование