Новини от област Стара Загора и България

В Казанлък

Търсят се специалисти за работа с деца с увреждания

Търсят се специалисти за работа с деца с увреждания
Divident.€U Divident.€U

Във връзка с организиране управлението и функционирането на Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък, Община Казанлък обявява подбор за заемане на следните длъжности:

Ръководител; Социален работник; Педагог/социален педагог; Специален педагог/социален педагог; Психолог; Рехабилитатор; Логопед; Медицинска сестра; Трудотерапевт; Детегледачка; Касиер/домакин; Счетоводител; Шофьор; Общ работник/ огняр и Хигиенист.

Изискванията за заемане на някоя от горепосочените длъжности може да намерите на следния линк: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html или в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срокът за подаване на документи е до 15.09.2021 г. 17:30 ч. включително.

Община Казанлък изпълнява проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – компонент.

Новата социалната услуга ще даде възможност на семействата на деца и младежи с тежки множествени увреждания да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация и да получат професионална подкрепа и помощ в отглеждането на своето поколение.

Общата стойност на проекта е 1 065 169,79 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на всяко дете и младеж на достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности.

В Дневния център ще бъде предоставена подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на територията на община Казанлък. Услугата ще е с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга.

В новия Център ще се обгрижват лица до 35-годишна възраст с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и др.

Услугата в Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък ще се предоставя в рамките на проекта за 25 месеца считано от 10.10.2021г., след което ще се финансира от държавния бюджет.

Коментари към новината

Още новини от Образование