Новини от област Стара Загора и България

Стартират 3 проекта за ремонт на улици и паркове в община Мъглиж

Стартират 3 проекта за ремонт на улици и паркове в община Мъглиж
Divident.€U Divident.€U

Кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов направи първа копка по проект за цялостна реконструкция на ул. "Девети септември" в с. Дъбово. Праектът е финансиран по мярка 7.2 от ПРСР към Държавен фонд "Земеделие" на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково.

Община Мъглиж спечели три проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. чрез МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково.

На 12 август д-р Душо Гавазов и председателят на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково Рени Малева подписаха анекс към договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 29, 8 хил. лв. за „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж”, 30, 9 хил.лв.  за „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж” и 269 594.37 лв. за „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж, област Стара Загора, подобект 3: с. Дъбово: Участък: Улица "Девети Септември" от ОТ 6 до ОТ 221 - ляво платно с приблизителна дължина 610 м”.

Проектното решение за ремонтните работи в парка предвижда цялостна подмяна на съществуващата настилка с нова, включително част от съществуващата настилка на тротоара, с цел подобряване на композиционното решение на площадната зона.

Съществуващият басейн ще бъде ремонтиран и превърнат в цветарник, с оформени седящи места по периферията му. За улеснение на поддръжката на зелените площи, ще се изгради напоителна система. Предвидена е подмяна на съществуващото парково осветление.

Дървената пергола ще бъде демонтирана и заменена с нова, по-голяма и защитена от валежи. С проектното решение се цели подобряване на градската среда и възможността за осигуряване на подходяща зона за отдих на жителите и гостите на града. Обща площ на ремонтните дейности е 419.70 кв.м. На 9 септември 2021 г. от 10.00 ч. ще се осъществи официалната церемония „Първа копка“.

Проектът „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж” е за ремонт на съществуващия парк на ул. „Цар Симеон Велики“, който се намира сравнително близо до обществения център на града. Ремонтните дейности предвиждат създаване на игрови кът, чрез обособяване на нова, подходяща за целта площадка, на която ще бъдат разположени детските съоръжения.

Съществуващите амортизирани пейки ще бъдат отремонтирани и преместени. Паркът ще бъде озеленен с красиво оформена растителност с нови насаждения. Ще се подмененят осветителните тела и входните врати.

С разработения проект се цели подобряване на функционалността на парка и осигуряване на подходяща и безопасна зона за игра, забавление и отдих на децата и техните родители. Общата площ на ремонтните дейности е 1436.84 кв.м. На 9 септември 2021 г. от 11.00 ч. ще се осъществи официалната церемония „Първа копка“.

Коментари към новината

Още новини от Строителство