Новини от област Стара Загора и България

За равен достъп до образование

Пристрояват детска градина в Мъглиж със средства от МОН

Пристрояват детска градина в Мъглиж със средства от МОН
Divident.€U Divident.€U

Чрез разширяването на детското заведение ще бъдат осигурени места за всички деца

Община Мъглиж започва пристрояване на детска градина "Камбанка" в Мъглиж със средства на Министерство на образованието и науката.  Кметът на общината  д-р Душо Гавазов даде старт на проекта с  първа копка за изграждане  на двуетажен корпус на ОДЗ "Камбанка" и  на прилежащата инфраструктура.

600 000 лева безвъзмездна финансова помощ са осигурени по програмата на министерството „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022 г.), модул 1 –„Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“.

Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп за всички деца от 4-годишна възраст до предучилищно образование в общинската детска градина в Мъглиж. По този начин ще бъде преодолян недостига на места в детското заведение, ще се осигури здравословна физическа среда за децата, както и възможност да получават предучилищното си образование в близост до тяхното местоживеене. Да осигурим достъп на всички деца в общината до детски градини и училища е  сред  най-важните  задачи на ръководството на общината, казва кметът на Мъглиж д-р Душо Гавазов.

Коментари към новината

Още новини от Образование