Новини от област Стара Загора и България

Държавна опера - Стара Загора

Балерини от три държави влизат в старозагорската балетна трупа

1025 10/08/2021 14:25 Култура Сцени
Балерини от три държави влизат в старозагорската балетна трупа
Divident.€U Divident.€U

Старозагорската опера за втори път се включва в " Европейски корпус за солидарност"

Държавна опера – Стара Загора започна реализирането на проект „Младежка солидарност чрез балетното изкуство “, финансиран по програма „Европейски корпус за солидарност“ към ЕС, която насърчава международната младежка мобилност и развитието на европейска солидарност.
Чрез него четири млади балерини от Италия /Джулия Моргандо и Силвия Банго/, Испания /Клара Ферер/ и Полша /Александра Остатек/ са назначени в старозагорската балетна трупа и получават възможност за работа на дългосрочен трудов договор като артист-балетисти. Освен участия в репетиции и представления, участничките по проекта ще бъдат ангажирани и с осъществяването на различни младежки събития със социална и културна насоченост, които популяризират културното многообразие на Европейския съюз и съдействат за социалното включване на местни младежи от уязвима среда.

Това е вторият проект по програма „Европейски корпус за солидарност“, който операта ще реализира. Той надгражда идеята на първия и дава възможност за едногодишна заетост на младежи от ЕС, които са попадали в т. нар NEET (неучещи, неработещи, необучаващи се) група, но имат умения в танците и балетното изкуство и желаят да развият своя потенциал, като работят на пълен трудов договор и получават възможност за професионално развитие.
Проектът е добре замислен с оглед на факта, че много млади хора, заети в сферата на изкуствата загубиха своята работа в следствие на COVID пандемията, а тези които са завършили наскоро своето танцово образование не получават възможност за заетост, тъй като голям брой балетни компании в Европа спряха своята дейност и възможностите за професионална реализация са изключително лимитирани.
Проектът „Младежка солидарност чрез балетното изкуство “ е с продължителност 18 месеца и е на стойност 14 527 Евро.

 

Коментари към новината

Още новини от Култура