Новини от област Стара Загора и България

Мерки

9 горски пожара са възникнали в Старозагорско от началото на годината

9 горски пожара са възникнали в Старозагорско от началото на годината
Divident.€U Divident.€U

Областният управител Иван чолаков се срещна с Областния щаб за действия при кризи

Областният управител Иван Чолаков инициира днес среща с част от състава на Областния щаб за действия при кризи във връзка с пожароопасния сезон и усложнената обстановка в различни региони на страната. На срещата присъстваха старши комисар Николай Колев, директор на ОД МВР, комисар Стоян Колев, директор на РД ПБЗН, Елка Бонева, директор на Областна дирекция „Земеделие“, Веселин Димитров, директор на Областно пътно управление, Петър Заяков, директор на Регионалната дирекция по горите и Тихомир Тошев, зам.-ръководител на ЖП район Стара Загора.

„За периода 6 юли-6август в РД ПБЗН са реагирали 442 произшествия. От тях 284 са били пожари в ниски треви, храсти, канавки и не са причинили материални загуби“, информира комисар Колев. Според него обаче този факт не е успокоителен, защото сушата и горещините продължават, а в последните дни те са придружени и със силен вятър. Пожарите се разпространяват бързо, генерират голям разход на хора и техника и създават опасност, защото са в близост до горски масиви. Основна причина за възникналите пожари е небрежна, непредумишлена или умишлена дейност на хората. Само малко над 1 процент от тях се дължат на природни явления. Малък е и броят на умишлените пожари.
Комисар Колев е издал вчера заповед, с която нарежда във всички 11 служби към РБ ПБЗН вече да работи по 1 екип повече.
Елка Бонева съобщи, че със заповед на министъра на земеделието, храните и горите се забранява косенето на треви и други земеделски площи, машинното почистване, включително и на храсти, през периода 5-20 август включително. Заповедта е разпространена до всички заинтересовани институции и лица, както и до кметовете и селските наместници.

Петър Заяков заяви, че от началото на годината досега в Старозагорска област са възникнали 9 горски пожара на обща площ от 100 дка. Само два от тях са причинили щети върху горската растителност.
Иван Чолаков беше категоричен, че липсата на съзнание у хората е основна причина за възникването на пожари. Той изиска от представителите на институциите, участващи в срещата, всяка седмица до края на пожароопасния сезон да извършват регулярни проверки по обекти, а също и на лица, извършващи земеделска дейност. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани ежеседмично на областния управител.
Всички присъстващи бяха единодушни, че най-трудните моменти от сезона тепърва предстоят. Ангажираните институции са в пълна готовност за действие при възникване на пожар, но призовават гражданите за повече отговорност и бдителност. Те апелират да се спазват указанията и заповедите, издадени във връзка с пожароопасния сезон. При пожар да се сигнализира по най-бързия начин на тел.112.

Ето и указанията, които от РД ПБЗН призовават да се спазват, за да се намали до минимум рискът от пожари:
1. Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда. Всички МПС, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни.
2. Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за загасяването му при появата на вятър и при напускане на мястото.
3. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки.
4. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определени за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.
5. За да се предотвратят пожари, свързани с късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни от суха растителност.
6. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.

Коментари към новината

Още новини от Общество