Новини от област Стара Загора и България

Среща

Кметове от Казанлък дискутираха с новия директор на ЮИДП

Кметове от Казанлък дискутираха  с новия директор на ЮИДП
Divident.€U Divident.€U

С предложение как да бъде ограничената незаконната сеч излязоха кметовете

Първа среща с новия директор на „Югоизточно държавно предприятие” Сливен Димчо Радев и кметовете по населени места в община Казанлък се проведе в сградата на оОбщината. Запознаване и формулиране на главните общи задачи съдържаше дискусията, инициирана от Димчо Радев, за да чуе мнението на кметовете по места в общината. В разговорите участваха кметът Галина Стоянова и представители на нейния екип, както и инж.Мирена Татарджийска, която оглави Държавно горско стопанство Казанлък в края на 2019 година.
Участниците в срещата се обединиха около две основни предстоящи цели:
- Всеки кмет на населено място да проучи алтернативни пътища за движение на тежкотоварни превозни средства за превозване на дървесина, които да бъдат визуализирани в карта за облекчаване на движението по главните пътища и транспортното натоварване. Полските / горски маршрути трябва да бъдат съгласувани със земеделските стопани на място.;
- Като начин за ограничаване на нарушителите, всеки кмет на населено място да изготви списък със социално слаби жители, които имат нужда от дърва за огрев, за да бъде изработен ред за получаване и евентуално да се помисли за по-ниски цени на снабдяване.
В края на разговорите Кметът Галина Стоянова отбеляза: „Трябва да пазим природата! Тя е създадена не за нашата индустриална дейност, а за да помага на нашето съществуване като човешки вид.“

Подобни срещи новото ръководство на ЮИДП планира да  проведе и с други общини в Старозагорска област. Целта е ръководствата на общините и на Югоизточно държавно предприятие да работят добре съвместно, за да решават проблемите на хората.

Коментари към новината

Още новини от Общество