Новини от област Стара Загора и България

Още 170 млн. лева за земеделие влизат в Националния план за възстановяване и устойчивост

1556 03/08/2021 15:32 Агро Земеделие
Още 170 млн. лева за земеделие влизат в Националния план за възстановяване и устойчивост
Divident.€U Divident.€U

С нови 170 млн. лв. нараства бюджетът, който ще бъде насочен за земеделие в Националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно след среща, проведена между заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев и заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

„Още 170 млн. лв. ще бъдат насочени към „Устойчиво селско стопанство”. Така безвъзмездните средства за „Селско, рибно и горско стопанство”, предвидени в НПВУ нарастват с близо 70 % и стават 480 млн. лева. От общата сума за сектора, която страната ни получава под формата на безвъзмездно европейско финансиране – 12,8 млрд. лв., новите средства, които ще стигнат до бранша се равняват на близо 4%. Цифрата е съпоставима с годишния принос на сектора към българския БВП“, коментира земеделският заместник-министър Георги Събев.

Допълнителните средства са предвидени след съвместни дискусии с представители на бранша, които изпратиха своите становища относно частта за земеделие в плана. Необходимо е балансирано разпределение на средствата, за да могат парите да достигнат до повече земеделци от всеки един отрасъл в земеделието. Допълнителната сума се предвижда да се насочи към дейности, които съответстват на целите на механизма за възстановяване и устойчивост.

“Министерството на земеделието, храните и горите работи по варианти как това да се случи, съобразно и последните предложения на сектора, включително свързаните с напояването. Комуникацията и работата с бранша продължават”, каза още заместник-министър Събев.

С допълнителните 170 млн. лв. бюджетът за секторите в компетенцията на МЗХГ, заложен в Националния план за възстановяване и устойчивост, нараства до близо 500 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Той включва сумата от близо 250 млн. лв., предвидена за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, близо 20 млн. лв. за инвестиции в дейности по Дигитализация на процесите от фермата до трапезата, както и проектът “Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“, по който един от бенефициентите е Изпълнителната агенция по горите, отговаряща за дейности на стойност около 40 млн. лева .

Коментари към новината

Още новини от Агро