Новини от област Стара Загора и България

Промени

Назначиха двама нови членове в Съвета на директорите в Мини Марица-изток

Назначиха двама нови  членове в  Съвета на директорите  в Мини Марица-изток
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Председател на съвета на директорите на държавното дружество става Светослав Миневски

Двама нови членове на Съвета на директорите при държавното „Мини Марица изток“ ЕАД – Раднево са вписани в Търговския регистър. Като независими представители в съответствие с промените в закона са вписани Светослав Миневски и Цветолин Богданов. Миневски е избран за председател на борда на мястото на Николай Диков, който обаче Светослав Миневскиостава в ръководството на дружеството.

Така в състава на ръководството на държавната „Мини Марица-изток“ ЕАД според Търговския регистър влизат изпълнителният директор Андон Андонов, чийто мандат изтича на 15 март 2022 година, както и Светослав Миневски, Цветолин Богданов, Николай Диков и Георги Коев. Преди повече от месец Андон Андонов подаде молба за освобождаване от поста по собствено желание. На този етап обаче остава на длъжността.

В Търговския регистър е записано, че мандата на Съвета на директорите е петгодишен, считано от датата на вписването.
Новият председател на Съвета на директорите Светослав Миневски е юрист, вписан е като адвокат в старозагорската колегия, преди това е бил служител на ГД БОП.
Държавното "Мини Марица-изток" ЕАД оперира като най-голямата мина за добив на лигнитни въглища по открит способ в страната и продава на четирите топлоелектрически централи, включително "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, всички от които са разположени в комплекса Марица изток. Капиталът на дружеството е 121124700 лв.

В годишния отчет на дружеството за 2020 година е записано, че в него работят 7276 души, като новопостъпилите през 2020 година са 129. През 2020 година инвестиционнната програма на Мини Марица-изток ЕАД е била в размер на 62 млн. 133 хил.лв., като изпълнението и в края на годината е било 123, 81%.
В сравнение с 2019 г. добивите и реализираните количества въглища в държавното дружество са по-малко с 21,89%.

Иззетата и насипана откривка за изминалата година е 70, 948 хил. куб.м. Тя е с 20,15% по-малко спрямо предходната година и спрямо разчетената бизнес програма.
Мини Марица-изток ЕАД снабдява с въглища държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, ТЕЦ „Ей И Ес – Гълъбово“, и Брикел.
Прави впечатление в годишния отчет, че към държавната ТЕЦ 2 през 2020 година са подадени 29,12 % от реализираните въглища. За сравнение през предходната 2019 г към държавната централа са постъпили 40, 51% от реализираните въглища от „Мини Марица-изток“ . През изминалата 2020 година са се увеличил подаваните въглища към ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3“. Ако през 2019г към тази централа са постъпвали 29, 83% от добитите въглища, то през 2020 г, към тях отиват 35, 41% от реализираните количества. През изминалата година 23,36 % от реализираните въглища от  Мини Марица –изток са отивали към ТЕЦ „Ей И Ес –Гълъбово“, а 11,12% - към Брикел.

Коментари към новината

Още новини от Икономика