Новини от област Стара Загора и България

Стара Загора заема шесто място по ниска безработица в страната

Стара Загора заема шесто място по ниска безработица в страната
Divident.€U Divident.€U

Безработицата в Старозагорско през юни е намаляла с 3,1% спрямо същия месец миналата година

920 безработни са започнали работа през юни тази година в Старозагорска област. Това показва справката на Бюро по труда в Стара Загора.

242 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 318 са от групата на специалистите и 360 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 179 лица, със средно 522 и с основно и по-ниско 219 лица.

През юни в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 1 151 свободни работни места, 902 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 242 свободни работни места - от тях 163 по ОП РЧР, по мерки - 7.

Равнището на безработица през юни 2021 г. е 4,3 на сто при среден процент за страната 5,2. Спрямо предходния месец тази стойност в Старозагорско намалява с 0,3%. Сравнено с миналогодишния юни, равнището на безработица в областта е намаляло с 3,1%.

Към 30.06.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 304, като спрямо предходния месец се отчита намаление с 441 души, а в сравнение с юни 2020 г. регистрираните безработни намаляват с 4 672  - от 10 976 през 2020 г. на 6 304 през 2021 г.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,7% и Павел баня - 3,6%, а с най-високо – общините Николаево – 33,8%. и Братя Даскалови – 27,1%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 982 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 39% (383), 28% са регистрираните от сектор „Индустрия” (275), а от Аграрния сектор са 3,5% (34). Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 290 – 29,5%.

През юни 2021 г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 584 жени (56,9%) и 2 720 мъже (43,1%). Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 289, а при мъжете намалението е със 152 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55 г. – 23,5% (1485) и от 50 до 54 г. – 12,2% (771). С най-нисък относителен дял са младежите до 19 г. – 1% (66). Безработните над 50 г. са 2 256 или 35,8% от общо регистрираните.

През юни 2021 г. регистрираните младежи до 29 г. общо са 804, като делът им е 12,8% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 66 бр. спрямо предходния месец, когато са били 870.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 087 и съставляват 17,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 84 лица и вече е 1171.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:
С висше образование - 876 души и относителен дял 13,9%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 98 лица (974).

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 40,2% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 535. Спрямо предходния месец намаляват с 237 лица (2 772).

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 893 души или 45,9%. Спрямо предходния месец намаляват със 106 лица (2 999).

По професионална структура регистрираните безработни са:
- с работнически професии – 19% (1200);
- специалисти – 24,9% (1569);
- без специалност и професия – 56,1% (3535).

Коментари към новината

Още новини от Общество