Новини от област Стара Загора и България

Близо 600 старозагорски семейства поискаха финансова помощ за ученици

Близо 600 старозагорски семейства поискаха финансова помощ за ученици
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Близо 600 семейства с деца от Стара Загора са подали заявления за предоставяне на еднократна финансова помощ за ученици преди старта на новата учебна година. Еднократна помощ за първокласници до днес са заявили 474 родители, а желаещите да получат помощ за ученици, записани в VIII-ми клас са 118.

Помощта за учениците е в размер на 300 лв., а изплащането става на два пъти – 150 лв. при подаване на заявление и 150 лв. след записване на детето за втори учебен срок. Не се прилага доходен критерий, необходимо е ученикът да е записан на училище, за което се представя удостоверение от учебното заведение. Срокът за подаване на заявления за помощта за ученици изтича на 15 октомври, а заявленията се подават в Дирекция "Социално подпомагане".

Продължава приемът и на заявления за помощи за отопление. Крайният срок за помощта за отопление е 31 октомври- Помощи за отопление досега са заявили 1117 души, като отпуснатите до момента са 388. Издадени са 113 заповеди за отказ, останалите са в процес на обработка. Размерът на помощта през отоплителен сезон 2021-2022 г. е 523,55 лв. за едно домакинство.

Нови 266 пенсионери с размер на пенсията между 300,01 лв. и 369 лв. са получили и еднократната целева помощ за хранителни продукти за месец май, 839 е броят на възрастните хора, получили 120-те лева за месец юни. Тази помощ ще бъде изплащана до края на годината, като ще бъдат включвани нови лица, междувременно придобили право на пенсия в диапазона 300,01 лв. – 369 лв. и не са били включени в предишни плащания, както и лица, чиято пенсия е била индексирана до размера в същия диапазон.

Коментари към новината

Още новини от Образование