Новини от област Стара Загора и България

Общински съвет - Стара Загора

Николай Николов, ПК по финанси и бюджет: Изпълнението на приходната част на общинския бюджет е над 60%

Николай Николов
Николай Николов, ПК по финанси и бюджет: Изпълнението на приходната част на общинския бюджет е над 60%
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

700 000 лева ще се инвестират в поддържане на уличната мрежа и нови междублокови пространства

На свое заседание в четвъртък, 29 юли Общинският съвет на Стара Загора предстои да разгледа някои важни промени в бюджета на община Стара Загора. За това какви промени ще бъдат гласувани и какво е финансовото състояние на община Стара Загора разговаряме с председателя на ПК по финанси и бюджет в местния парламент Николай Николов.

- Господин Николов, какви промени в бюджета на Община Стара Загора ще гласува местният парламент на предстоящото заседание?
- Предстои важно заседание, на което трябва да приемем промени в бюджета в разходната му част, както и да гласуваме отчета за касово изпълнение на бюджета за 2020 г. Искам да благодаря на всички колеги от Общинския съвет, на комисията по финанси и на главния финансист на общината Цанка Ганева, с която обстойно разглеждаме в комисия всички цифри и излизаме с решения в полза на хората от общината. На първо място искам да подчертая, че община Стара Загора има стабилност и добра ликвидност.

- Какви промени конкретно трябва да бъдат гласувани?
- Както знаете, в наредбата за администриране на местните данъци и услуги имаше промени. При децата от подготвителна група в детските градини държавата изцяло поема таксите за детска градина, а при 4-5-годишните ще има намаление на таксите с 20% .
От такси от детските градини в община Стара Загора постъпваха до момента 1 млн.405 хил.лв. Сега тези средства ще бъдат намалени с 452 400.лв, като сумата от намаление на постъпленията ще бъде компенсирана от държавата. Предстои финансово подпомагане на общинските дружества от доболничната помощ. За подпомагане на „ДКЦ 1“ са включени 100 000 лв, които ще се използват за подмяна на покрив и реконструкция. Предвидени са и 45 000 лв за нова дограма в „МЦ 1“. За текущ ремонт на „КОЦ“ - Стара Загора предвиждаме 21 000лв, за дофинисиране на медицинската дейност към „Дерма гард“ също ще бъдат прехвърлени 25 000 лв. За „Дентален център 1“ се предвиждат около 10 000 лв от общинския бюджет. Ще дадем 25 000 лв. за подобряване на контактната тролейбусна мрежа в близост до обновената Станционна градина. Предвиждаме и 45 000 лв. за ремонтни работи в селата – Борово, Богомилово, Маджерито, Елхово. Близо 153 хил.лв. предвиждаме за обновяване и реставрация на скулптурите в обновената Станционна градина. Те ще бъдат в унисон с архитектурата в парка. Предвиждаме и 133 хил.лв. за изграждане на нова обществена тоалетна в градската градина на Стара Загора.

- Какви средства предвиждате за обновяване на междублоковите пространства в Стара Загора?
- Около 700 000 лв. предвиждаме да инвестираме в поддържане на улична мрежа и изграждане на междублокови пространства. Ще инвестираме също 80 хил.лв. за изграждане на 2 напълно нови детски площадки в Стара Загора.

- Какво е изпълнението на бюджета на общината до момента?
- До момента изпълнението на бюджета е 63% в приходната част. В разходната част на бюджета също сме на 50% изпълнение. Данъците от местни дейности са със събираемост 70% , такса битови отпадъци 65%. За първото шестмесечие на годината имаме много добра събираемост. Изоставаме в приходите от таксите за детските заведения, административните услуги и туристическия данък заради ковид мерките. Над 90% е касовото изпълнение на бюджета за 2020 година. Имаме добро изпълнение на бюджета за миналата година.

- Какви са капиталовите разходи на Община Стара Загора за полугодието на 2021 г?
- Те възлизат на около 20%. Не е започнало изпълнението по новата спортна зала, за която имаме предвидени 14,5 млн.лева. Имаме леко забавяне на проекта с електробусите заради обжалване на фирмите в конкурса. ВАС обаче се произнесе в полза на община Стара Загора, така че вече имаме готов изпълнител.Трябва да се подпише договора за доставката на електробусите. Да напомня, че очакваме да получим 36 електробуса.

- Общинските съветници трябва да гласуват и отчета за средствата от ЕС за 2020 година. Бихте ли ни запознали с основните цифри в този отчет?
- Реализираните от общината средства от ЕС за миналата година са в размер на 14,5 млн.лева. Те са по различни програми. До края на тази година община Стара Загора трябва да реализира около 36 млн.лева европейски средства.

- Предстои да разгледате и предложението на кмета за частична промяна в структурата на общинска администрация. Бихте ли обяснили кое налага тази промяна?
-Предстои ни нов програмен период. Както знаете, в момента завършваме периода от 2013-2020 година по европейските програми. Правим стратегия за новия програмен период 2021 – 2027 година. За този период са заложени близо 86 млн.173 хил.евро за България. Община Стара Загора заедно с общините Пловдив и Бургас ще кандидатства по новите програми за получаване на средства за териториални инвестиции, зелена градска инфраструктура, здравна инфраструктура, устойчива градска мобилност и т.н. В тази връзка предстои преструктуриране на общинска администрация. Ше се сформира нова дирекция „Общински проекти и контрол по строителство“. Общата численост на общинска администрация обаче остава 361 щатни бройки.

- Предстои Общинският съвет да гласува предложение за създаване на етична комисия. Доколко е необходима тя в местния парламент?
- Нашият правилник дава възможност за етична комисия. В момента ние по-скоро би трябвало да изберем числеността на тази комисия. Тя, според мен, би била добър вариант да не се превръща институцията Общински съвет в място за личностни нападки. Трябва да сме институция, която дава стабилност и хората, които са ни гласували доверие и са ни избрали да ги представляваме. Те трябва да виждат, че работим и имаме нормални отношения помежду си. Ако нямаме нормални отношения помежду си, съответно и нашата работа няма да върви. За мен няма значение политическата принадлежност на колегите. На местно ниво всички общински съветници са избрани от хора, които ги познават лично и ние носим отговорност пред всеки един от нашите избиратели.

Коментари към новината

Още новини от Общество