Новини от област Стара Загора и България

По заповед на министъра на енергетиката

Освободиха членовете на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг

Освободиха членовете на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг
Divident.€U Divident.€U

Определени са нови членове на Съвета на директорите до провеждането на конкурс

Министърът на енергетиката Андрей Живков освободи Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. 

Прекратяването на правомощията им по договорите за възлагане на управлението на дружеството е на основание чл. 221, т. 4 и чл. 232а от Търговския закон, чл. 13, чл. 15, ал. 1 и ал. 3, чл. 24, ал. 1, т.6 във връзка с чл. 23 от Закона за публичните предприятия. Освободените членове на Съвета на директорите не са освободени от отговорност, се казва в прессъобщението на Министерство на енергетиката.

До провеждането на конкурс е назначен временен борд на енергийния холдинг, под чиято шапка са АЕЦ "Козлодуй", Национална електрическа компания, Електроенергийният системен оператор, ТЕЦ "Марица Изток 2", "Мини Марица-изток", "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз". 
На място на освободените членове на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД, до провеждането на конкурс в шестмесечен срок, са определени Мария Велкова, Веселина Канатова – Бучкова, Ива Петрова и инж. Пламен Дилков и Антон Симеонов.
Новото ръководство на холдинга следва да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър.

От министерството на енергетиката казаха за „Хоризонт“, че причините за уволнението на ръководството на БЕХ са липсата на резултати по искането на министъра да бъде освободено ръководството на „Булгартрансгаз“.

Втората забележка към работата на БЕХ е, че не виждат действия по препоръките на ЕК за прекратяване на кръстосаното субсидиране между компаниите в холдинга, както и по отношение на финансовото подобряване на дружеството.

Напомняме, че членовете на Съвета на директорите БЕХ бяха назначени след проведен конкурс от правителството на ГЕРБ.

Коментари към новината

Още новини от Икономика