Новини от област Стара Загора и България

Опасност от пожари

44 дка гори са опожарени на територията на ЮИДП от началото на годината

6818 01/07/2021 12:43 Общество България
44 дка гори са опожарени на територията на ЮИДП  от началото на годината
Divident.€U Divident.€U

Експерти започват проверки за спазване на противопожарните мерки

От началото на годината в горските територии в обхвата на Югоизточно държавно предприятие са регистрирани 8 пожара. Опожарената площ е 44 дка. Засегнати са широколистна и иглолистна дървесна растителност, треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. В сравнение, през 2021 г. броят на пожарите е с 30 по-малко от възникналите за същия период на 2020. По-малък е и размерът на опожарените площи. През миналата година от 1 януари до 29 юни от пожари са засегнати и унищожени общо 853 дка гори в обхвата на предприятието.

В обхвата на ЮИДП влизат горските територии на Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.
Експерти от Югоизточно държавно предприятие съвместно с представители на Пожарна безопасност и защита на населението и регионалните дирекции по горите в обхвата на предприятието, ще извършват инспекции за изпълнението на превантивните дейности и готовността на държавните горски и ловни стопанства за реакция при възникване на пожари в горските територии. Ще се проверява изпълнението на предвидените в противопожарните планове мерки, почистването и изграждането на минерализовани ивици и лесокултурни прегради, наличността на облекла и предпазни средства, средствата и специализираните автомобили, които ще се използват при гасене. ЮИДП разполага със специализирани автомобили за борба с горските пожари, които са разпределени по стопанствата с най-висок риск от пожари.

Високите температури и проявата на небрежност при паленето огън в горите създават реална опасност за възникване на пожари, които да застрашат живота на хората, да унищожат горска растителност, местообитания на животни и птици. Югоизточно държавно предприятие призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. Паленето на огън е допустимо с много голямо внимание само на регламентираните за целта огнища.
При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество