Новини от област Стара Загора и България

В регион Стара Загора

Безработицата в Стара Загора 2,9%, в Николаево над 32%

Безработицата в Стара Загора 2,9%, в Николаево над 32%
Divident.€U Divident.€U

Безработните в Старозагорска област през май намаляват с 3,2% спрямо същия период на миналата година

Равнището на безработица в Старозагорска област през май остава под средното за страната. То е 4,6 на сто при 5,67 на сто за България, съобщават от Бюрото по труда в  областния град. Стойността по този показател намалява спрямо предходния месец с 0.2%. Спрямо май 2020г. равнището на безработица в Старозагорско е намаляло с 3,2% /от 7,8% на 4,6%/, показват данните.

С най-ниско равнище на безработицата в областта са общините Стара Загора – 2,9% и Павел баня – 3,7%. С най-високо ниво на безработицата са общините Николаево – 32,9% и Братя Даскалови – 27,9 %.
Област Стара Загора е на 4-та позиция след София – град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
През месец май 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 773 безработни лица. 216 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 264 са от групата на специалистите и 293 са безработни лица без квалификация. От постъпилите на работа с висше образование са 150 души, а със средно 474.

През май в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 628 свободни работни места, 513 от които са на първичен пазар на труда. Към края на май броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 745, като спрямо предходния месец те са налели с 409 души, а в сравнение с м.май 2020г. регистрираните безработни намаляват с 4 827 .

Нови безработни Новорегистрираните безработни лица през май са 860. Най-много те са от сектор „услуги“- 375 и сектор „Индустрия“- 238. С най-голям дял са безработните над 50 и 55 години. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г.

Промени От 1 април 2021г. влязоха в сила промените в мярката, които регламентират правото на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021г. за персонала, ползвал неплатен отпуск във връзка с наложените противоепидемични ограничения, напомнят от Бюрото по труда в Стара Загора.
Работодателите, които подават за първи път Заявление за изплащане на компенсации за настоящия период или за предходен период, имат време все още да се запознаят с актуализирания пакет от документи, който е публикуван на официалната страница на Агенцията по заетостта.
Работодателите пък, които вече са подали заявление за изплащане на компенсации, одобрени са, и желаят работниците и служителите им да продължат да получават компенсации, не подават ново Заявление. Те депозират към съответната дирекция „Бюро по труда” пакет от документи, които могат да намерят отново на официалната страница на Агенцията по заетостта.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество