Новини от област Стара Загора и България

"КонтурГлобал" отбеляза 10 години в България

КонтурГлобал отбеляза  10 години в България
Divident.€U Divident.€U

Инвестициите в ТЕЦ "контурГлобал Марица Изток 3" и местните общности в региона надхвърлят 1,44 млрд. лева

Десет години присъствие на българския пазар отбеляза международната енергийна компания „КонтурГлобал“, която е мажоритарен собственик на една от ключовите мощности в източномаришкия басейн ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. До момента компанията е инвестирала над 1.44 млрд. лева в екологични подобрения, модернизация, безопасна експлоатация и здравословни условия на труд в топлоелектрическата си централа край гр. Гълъбово.

Благодарение на мащабна рехабилитация, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е първата електроцентрала в региона на Югоизточна Европа, която отговаря на най-строгите европейски норми за екология и безопасност. Високотехнологични електрофилтри на централата и специализираните сероочистващи инсталации гарантират най-висока степен на пречистване на димните газове съгласно действащото европейско законодателство, а служителите на централата вече отбелязаха повече от 14 милиона човекочаса без трудови злополуки.
„През тези години екипът на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ извървя дълъг път. Осъществихме множество технологични подобрения, приложихме най-добрите световни практики за безопасни и здравословни условия на труд. Успоредно с това развихме мащабна програма за социални инвестиции с проекти в сферата на образованието, културата, спорта и здравеопазването, насочени към подобряване качеството на живот на местната общност. Вярваме, че социалните и икономически ползи за България от проекта “Марица Изток 3” са безспорни - надеждно електропроизводство при спазване на най-високите стандарти за безопасност и екологично съответствие, принос за енергийната сигурност на страната, осигуряване на качествена заетост и подкрепа на хората от региона“, каза Изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

С инсталирана мощност от 908 MW, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е втората по големина топлоелектрическа централа в България, която работи изцяло с местни суровини – 25% от лигнитните въглища, добивани в източномаришкия басейн се използват от централата. Компанията осигурява близо 500 директни висококвалифицирани работни места и повече от 4 000 допълнителни непреки позиции.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 11% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Коментари към новината

Още новини от Икономика