Новини от област Стара Загора и България

В Старозагорско

Експерти: Поне още 14 години трябва да работи комплекса „Марица Изток“, за да избегнем тежък социален срив

Експерти: Поне още 14 години трябва да работи комплекса  Марица Изток , за да избегнем тежък социален срив
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Анализът на бившия социален министър Тотьо Младенов очертава последиците от ранно затваряне на енергийния комплекс

Още 14 - 15 години трябва да продължи работата в комплекса „Марица изток“, за да се избегне социалния срив в регион Стара Загора. Това показва обобщен социален анализ във връзка с предприятията в комплекса „Марица изток“, подготвен от бившия социален министър Тотю Младенов.

В анализа си Младенов обобщава направените от дружествата инвестиции, внесените от тях данъци и осигуровки, дава пълна информация за профила на работниците и служителите, ангажирани в компаниите, както и тези, които са заети в дружествата като външни изпълнители и доставчици. Той прави анализ на ангажираните работници според тяхната възраст, категория труд, образование и възможностите им за преквалификация.

Младенов обобщава и социалните ангажименти на дружествата към отделните общини, като разглежда реализираните инициативи по отношение на програмите им за корпоративната социална отговорност.  

Над 20 000 души са ангажирани в комплекса! Към края на 2020 година общият брой на работниците и служителите в четирите дружества – „Мини Марица-изток“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ и ТЕЦ „Ей И Ес – Гълъбово“ е 10 191 работници и служители. На територията на четирите дружества работят   външни фирми и доставчици, като броят на ангажираните в тях е 11 490. Така общият брой на ангажираните в комплекса става 21 681 души.

Анализ по местоживеене, възраст  и образование Разпределението на работещите по местоживеене (общини) е следното:

- Община Стара Загора – 7 319 (33,8%),

- Община Раднево – 3 347 (15,4%),

- Община Гълъбово – 1 717 (7,9%),

- Община Нова Загора – 1 188 (5,5%),

- Община Димитровград – 418 (1,9%),

- Община Симеоновград – 544 (2,5%),

- Община Ямбол – 946 (4,4%)

- други общини в България (над 60 общини) – 6 202 (28,6%).

Средната възраст  на работниците и служителите в четирите дружества е 45,16 години. Общо в четирите дружества работещите с висше образование са 2 834 или 27,8% от общия брой работници и служители, работещите със средно образование (включително средно специално и средно професионално) са 7 062 или 69,3% от общия брой работници и служители, работещите с основно образование са 224 или 2,2% от общия брой и с по-ниско от основно образование – 2%.

Последици върху близките общини  Двете миньорски общини – Гълъбово и Раднево, получават като приход постъпления от концесионни такси от въгледобивните и енергийни дружества, разположени на тяхна територия.

Основен приход в бюджета на Община Раднево са постъпленията от концесионната вноска на „Мини Марица-изток” ЕАД – около 4 000 000 лв. Събираемостта от данъчните приходи на предприятията в комплекса „Мини Марица - изток” ЕАД и ТЕЦ „Марица-изток 2” ЕАД, които за 2018 г. са на стойност над 958 000 лв., се явяват другия основен източник за приходи в общината.

Благодарение на тези приходи Община Раднево успява да развива успешно социалната си дейност, като дофинансира функция „Образование” с над 1 400 000 лв., функция „Здравеопазване” – с около 800 000 лв., спорта – с 260 000 лв., функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” – 1 434 505 лв., функция „Социално осигуряване и грижи”- 418 178 лв., които са от съществено значение за жителите й.

В момента общинската администрация в Раднево е с численост 131 човека. Повече от 50% от щатните бройки в администрацията са дофинансирани от собствени приходи, което изисква съответния финансов ресурс.

Ако се сбъднат неблагоприятните прогнози за развитието на въгледобива и електропроизводството, ще се наложи драстично съкращаване числеността на общинската администрация с около 25-30%, при което от 32 до 40 човека ще останат без работа и препитание, се посочва в направения анализ. Ще се наложи да се закрият детски градини и училища, вследствие на което ще останат безработни над 35 души педагогически и 21 души непедагогически персонал.

Подобни биха били последиците и за община Гълъбово, се посочва в анализа. Значим ще бъде ефектът от безработица и върху най-голямата община в региона с център областният град Стара Загора, в която живее всеки трети от работещите в комплекса.

Демографска криза В края на социалния си анализ Младенов посочва, че  най-тежка би била картината от демографска гледна точка, тъй като една голяма част от хората, които са ангажирани в комплекса, ще предпочетат да се реализират в чужбина заедно със своите семейства, тъй като трудно ще успеят да намерят подходяща алтернатива в България. Това се обуславя и от факта, че работните заплати на тези хора са от 2 до 3 пъти по-високи от средната работна заплата за страната (а на някои са и по-големи), както и от социалните придобивки, които са получавали през годините.

Инвестиции За периода 2003 – 2020 година ТЕЦ2 е реализирала 1 млрд. 360 млн. 796 хил. лева собствени инвестиции, като само за последните 3 години те са близо 361 млн. лева. ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е реализирала за същия период над 1 млрд. 437 млн. лева инвестиции, като за последните 3 години те са над 58 млн. 790 хил. лв.

ТЕЦ Ей И Ес –Гълъбово е реализирала за периода 2003-2020 година над 2 млрд. 230 млн.лева инвестиции, като за последните 3 години те са над 30 млн. 744 хил.лв.

Мини Марица-изток е реализирала за 18-годишния период 1 млрд. 185 млн. лева инвестиции, като само за последната 2020 година са инвестирани 62 млн. 133 хил. лв.

Интервю с Тотю Младенов по темата четете ТУК.

Коментари към новината

Още новини от Икономика