Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора утре

Защитават ли се правата на най-бедните, проверяват от Министерство на правосъдието

Защитават ли се правата на най-бедните, проверяват от Министерство на правосъдието
Divident.€U Divident.€U

Визитата на зам.-министъра на правосъдието включва посещение на кв.Лозенец

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова, председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева и представител на Омбудсмана на Република България ще посетят утре пунктовете за предоставяне на безплатна правна консултация на хора от уязвими социални групи в област Стара Загора.
Там на места работят мобилни групи от адвокати и ромски медиатори, които предоставят първична правна помощ на хора, живеещи под прага на бедност, като фокусът е защита на жертви от домашно насилие и насилие по полов признак. Адвокатите дават конкретна правна информация за начина, по който гражданите могат да защитят правата си, включително и чрез завеждане на дела.
Екипите провеждат срещи както в помещения на центровете на адвокатските колегии, така и на място в ромските квартали и отдалечените населени места. Те тясно си сътрудничат с общините, социалните служби, съда, прокуратурата и местните структури на МВР.
Мобилните адвокатски екипи са сформирани от Националното бюро за правна помощ по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
Визитата на зам-министъра през утрешния ден включва посещение на старозагорския квартал  Лозенец.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество