Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора

От 22 юни се приемат документи за участие в проект за алтернативно отопление в жилища

От 22 юни се приемат документи за участие в проект за алтернативно отопление в жилища
Divident.€U Divident.€U

От 22 юни до 1 октомври е срокът за кандидатстване в основната фаза на проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Стара Загора. Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз има за цел да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици.

Днес се проведе кръгла маса по време на която началникът на дирекция „Транспорт, чистота и екология“ Росица Копривчина представи подробности за проекта и резултатите от приключилата пилотна фаза, по време на която 63 домакинства в Стара Загора получиха безвъзмездно нови по-екологични отоплителни уреди на горивна база пелети или природен газ.

Проектът предвижда да се подменят отоплителните уреди на 967 старозагорски домакинства. Всеки от одобрените кандидати за участие ще получи безвъзмездно доставка и монтаж на новото отоплително оборудване. Безплатен ще бъде и транспортът на демонтираното съществуващо оборудване, работещо на дърва/въглища и предаването му за рециклиране. Програмата включва още петгодишна гаранция и гаранционен сервиз на доставените и монтирани нови уреди, при условие на спазване от страна на одобрения кандидат на изискванията за правилна експлоатация, поддръжка и годишна профилактика. Заложен е и годишен технически профилактичен преглед на доставеното ново отоплително оборудване – еднократно в периода след първия отоплителен сезон и преди втория. Одобрените кандидати ще получат още и инструкции за експлоатация и поддръжка, както и обучение при доставката. Общата стойност на проекта за Община Стара Загора е 1 484 758 евро.

„Очакваното намаление на емисиите на ФПЧ10 (фини прахови частици) в Стара Загора след подмяна на уредите е в размер на 14 тона/годишно“, обясни още Копривчина. Тя е категорична, че се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на боря на превишенията на средноденонощните концентрации и средногодишните стойности на ФПЧ10.

По време на срещата стана ясно още, че по проекта са монтирани две нови автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух, които следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на атмосферния въздух в Стара Загора. Станциите са монтирани и пуснати в експлоатация през месец декември 2020 год.

Местоположението им е определено с цел коректно отчитане на влиянието на различните източници на емисии на фини прахови частици, вкл. и тези от битовото отопление с дърва и въглища. Станция „Железник“ е разположена в кв. „Малък Железник“, междублоково пространство на ул. „Иван Пашинов“ № 16, а станция „Славянска“ се намира на площадка в района на бул. „Славянски“ № 2.

Всички критерии и документи, както и разяснения към тях, ще бъдат публикувани преди началния срок за кандидатстване на електронната страница на проекта http://www.lifeipcleanair.eu/ и на сайта на Община Стара Загора.

В кръглата маса взеха участие екипът, работещ по проекта, представители на Тракийски университет, РЗИ, граждани и медии.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество