Новини от област Стара Загора и България

Одит на SGS потвърди:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ покри най-високия стандарт за безопасна и екологична работа

ТЕЦ  КонтурГлобал Марица Изток 3  покри най-високия стандарт за безопасна и екологична работа
Divident.€U Divident.€U

Централата премина успешно одит от сертифициращата организация SGS в началото на юни 2021 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и безопасност на труда. Това показа проведеният от SGS външен одит на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. През трите дни на проверка бяха одитирани всички звена на централата, както и офиса на компанията, базиран в София.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ бе успешно сертифицирана по новия стандарт за управление на здравето и безопасността при работа - ISO 45001:2018, който замества предишния стандарт OHSAS 18000:2007. Успоредно централата премина и процес по ресертификация на частта от системата, която е свързана с управлението на околната среда по стандарта ISO 14001:2015. Бяха създадени условия одиторският екип да работи при максимално спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID – 19.

„През последните години направихме сериозни инвестиции за рехабилитацията и подобряването на възможностите на нашите мощности. В резултат на това централата е една от първите на Балканския полуостров, която работи в съответствие с най-високите изисквания за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд.

Професионалният свят на енергетиката крие своите рискове, а самото производство на електроенергия изисква специално отношение към опазването на околната среда. Затова, компанията ни постоянно инвестира в осигуряването на безопасни условия на труд и следване на най-високите стандарти в опазване на природата около нас“, заяви Изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

През последните години компанията е инвестирала над 1.4 милиарда лева в екология, безопасни условия на труд и надеждна експлоатация. Благодарение на направената рехабилитация на централата, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи с високотехнологични електрофилтри и сероочистващи инсталации. Улавят се почти 100% от отделяните прахови частици, а наполовина са намалени употребата на прясна вода и заустването на отпадъчни води. Инсталацията за обезводняване на гипсова суспензия гарантира оползотворяване на около половината от продукта от работата на сероочистващите инсталации – гипс, който се предава за производството на строителни материали.

Доброто управление на здравословните и безопасни условия на труд доведе до повече от 14 милиона човекочаса без трудови злополуки
Екипът на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ продължава да спазва стриктно процедурите за безопасност във връзка с епидемията от COVID-19. На територията на централата се прави постоянна дезинфекция, осигурени са допълнителни лични предпазни средства на служителите и се спазва безопасна физическа дистанция. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в условия на изолация при необходимост.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда годишно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Коментари към новината

Още новини от Икономика