Новини от област Стара Загора и България

Започва електронният прием на първокласници в Казанлък

Започва електронният прием на първокласници в Казанлък
Divident.€U Divident.€U

На 28 май 2021 г. стартира електронният прием на деца в подготвителни групи и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2021/2022 година. Приемът ще се извършва съгласно утвърден със заповед на Кмета на Общината график на дейностите.

От 28 май до 7 юни, включително, родителите ще могат да подават заявления за първо класиране онлайн на https://school.kazanlak.bg за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училищата. Резултатите ще бъдат обявени на 10 юни, а записването на класираните деца ще бъде в периода от 11.06.2021 г. до 17.06.2021 г., включително, с изключение на 16 юни, поради провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ и забрана за допускане на външни лица в училищата.

Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, приканваме всички родители да регистрират онлайн заявленията на своите деца за кандидатстване в първи клас и подготвителна група в училищата. За родителите, които евентуално няма да се справят с попълване на електронния формуляр, директорите на училищата ще съдействат за извършване на регистрация на място като създадат необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки и за недопускане струпването на родители в училището. Същият подход ще бъде приложен и при записване на децата след обявяване на класиранията при спазване на всички противоепидемични мерки.

От 23 до 26 юни, включително, е срокът за кандидатстване за II класиране, на 29 юни ще бъдат обявени резултатите, а срокът за записване е от 30 юни до 01 юли, включително.

Срокът за кандидатстване за III класиране е от 06 юли до 08 юли, включително. Обявяване на класирането ще бъде на 12 юли, а записването ще бъде от 13 до 14 юли, включително.

Пълният график за прием в училищата може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Образование и стратегическо планиране“ – „Образование“ – „Училища“, както и на https://school.kazanlak.bg за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училища. На посочените страници е достъпна и Системата от правила за електронен прием в подготвителни групи и първи клас.

И тази година предимство получават деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, за което кандидатстват, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Те автоматично се разпределят в първа група.

Обръщаме внимание на родителите, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането.

Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училищата в гр. Казанлък, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи полученият вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

Коментари към новината

Още новини от Образование