Новини от област Стара Загора и България

Маргарита Димитрова беше избрана за управител на "Мересев"

1950 27/05/2021 12:50 Икономика Бизнес
Маргарита Димитрова беше избрана за управител на Мересев
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Общинските съветници на Стара Загора избраха за управител на общинското предприятие „Мересев“ класираната на второ място от комисията за избор на управител на дружеството Маргарита Димитрова. За нея гласуваха 36 общински съветници, а за класирания на първо място от комисията Атанас Атанасов –едва 11.

Маргарита Димитрова е инженер по автоматизация на производството, работила е до момента в сферата на производството, образованието и застраховането. Програмата и стъпва на триединството: човешки капитал, материално-техническа база и клиенти.
„Предприятието е губещо и дългосрочната ми цел е запазване на традициите, тръгнали  още от създаването на кооперация за хора с увреждания през 1954 година и откриване на работни места за хора с ментални и физически увреждания. Средносрочната ми програма е в края на управленския период е предприятието да се нареди в редиците на печелившите, а краткосрочната - в средата на следващата календарна година предприятието да бъде с финансов резултат поне нула“, каза Димитрова пред общинските съветници.

Тя смята, че в момента „Мересев“ работи под капацитета си. Затова предвижда в края на управленския и мандат в общинското предприятие да бъдат разкрити 70 работни места. Други важни цели за нея са създване на собствена търговска марка и излизане на външните пазари.
„Темата „Мересев“ е много болезнена заради хората, на които сме длъжни да осигурим подобаващо работно място, за да се трудят и да бъдат полезни. Предприятието трябва преди всичко да закриля хората с ментални и физически увреждания“, каза пред общинските съветници председателят на комисията за избор на управител на общинското дружество – Иванка Сотирова.
За 2020 година „Мересев“ има приходи в размер на 419 000 лева, докато разходите му са в размер на 458 000 лева. В него работят едва 29 души, а средната заплата е 612 лева. Дружеството реализира загуба в размер на 39 хил.лв. Задълженията към доставчиците се обслужват редовно, няма просрочени задължения.

Коментари към новината

Още новини от Икономика