Новини от област Стара Загора и България

Безработицата в Старозагорска област с 2 пункта по-ниска от средната за страната

Безработицата в Старозагорска област с 2 пункта по-ниска от средната за страната
Divident.€U Divident.€U

Равнището на безработица през м.април 2021г. в област Стара Загора е 4,8 на сто при 6,11 на сто за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0.3%. Спрямо м.април 2020г. равнището на безработица в областта е намалял с 2,7% /от 7,5% през април 2020г. на 4,8%/, съобщават от Бюро по труда – Стара Загора.
Към 30.04.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 7 154, като спрямо предходния месец /7 493/ е отчетено намаление с 339 души, а в сравнение с м.април 2020г. регистрираните безработни намаляват с 3969души  /от 11 123 през 2020г. на 7 154 лица през 2021г./

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 3,1% и Гълъбово - 3,8%, а с най-високо – общините Николаево – 31,5%. и Братя Даскалови – 28,2%.
Област Стара Загора е на 4-та позиция след София – град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
През месец април в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 958 свободни работни места, на първичен пазар на труда - 687, а за субсидирана заетост – 271 работни места, от които 30 - по мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и 230 работни места по схеми на ОП Развитие на човешките ресурси.

През м.април 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 4 134 жени /57,8%/ и 3 020 мъже /42,2%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 226, а при мъжете намалението е със 113 броя.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 23,3% /1 668/ и от 50 до 54г. – 12,5% /897/.
С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,9% /66 бр./

Безработните над 50г. са 2 565 – 35,9% от общо регистрираните.
През м.април 2021г. регистрираните младежи до 29г. общо са 906, като делът им е 12,7% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 40 бр. спрямо предходния месец /946/.

Коментари към новината

Още новини от Общество