Новини от област Стара Загора и България

Ясен е графикът за присъственото обучение на учениците през май

Ясен е графикът за присъственото обучение на учениците през май
Divident.€U Divident.€U

Министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов издаде заповед, в която посочва точните дати на ротация в присъственото обучение на учениците от различните класове през следващия месец май.

Съгласно заповедта през май присъственият учебен процес на учениците от 5-ти до 12-клас ще се осъществява при спазването на следния график:

а) на 5.05 и 7.05 – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

б) от 10.05 до 14.05 – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

в) от 17.05 до 28.05 – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

Графикът не се отнася за учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.

От началото на месец май спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение се допуска за провеждането на спортни състезания на открито, с публика – при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.

Със същата заповед е отменено ограничението за работа на заведенията за хранене и развлечения в часовия диапазон между 06.00-23.00 часа.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

Коментари към новината

Още новини от Образование