Новини от област Стара Загора и България

Местният парламент решава да има ли комисия за управление на общинските дружества

Местният парламент решава да има ли комисия за управление на общинските дружества
Divident.€U Divident.€U

Общинските съветници са разделени в становището си да има или не постоянна комисия , която да следи развитието на общинските търговски и здравни дружества, стана ясно от пресконференция на председателя на Общинския съвет в Стара Загора Мария Динева. Предложението за създаване на комисия за контрол на общинските дружества е на общинския съветник Янко Янков. От най-голямата група общински съветници в местния парламент –тази на ГЕРБ са обявили, че ще подкрепят създаването на постоянна комисия, председателствана от общинския съветник Янко Янков. „Групата на БСП и Народен съюз няма да подкрепят  създаването на комисия. От "Демократична България" смятат, че  трябва да се изчакат отчетите на дружествата. Имаме две ресорни комисии - комисията по здравеопазване и стопанска политика. Те трябва да изслушват на всеки 3 месеца управителите на дружествата. В този смисъл създаването на една постоянна комисия за управление на общинските дружества ще дублира работата на двете комисии. Опитът до момента показва, че резултатите от проверките и докладите, които направиха временните комисии са пряко свързани с това кой ги председателства", каза  на пресконференция Динева.
Над 70 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното априлско заседание, което ще се проведе на 29 април от 9,00 часа в зала „П.Р.Славейков“. 

Мария Динева  посочи, че по време на 21-то заседание ще бъдат гласувани на първо четене проектът за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, новосъздадената Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора. На второ четене ще бъдет разгледани и гласувани изменения в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора.

Съветниците ще гласуват Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2021 година и Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2021г.
Обсъдено ще бъде даване на съгласие Община Стара Загора да сключи Меморандум за сътрудничество с Община Пловдив, във връзка с осъществяване на сътрудничество при реализиране на общи проекти и инициативи, развитие на местния индустриален потенциал и възможностите за съвместно привличане на инвеститори. Старейшините ще разискват и възможността за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Общество