Новини от област Стара Загора и България

Двойно повече кандидат-студенти се явиха на предварителните изпити в Тракийския университет

Двойно повече кандидат-студенти се явиха на предварителните изпити в Тракийския университет
Divident.€U Divident.€U

На 25.04.2021 г. в Тракийския университет се проведe последният от предварителните кандидатстудентски изпити за 2021 г. – изпитът по Обща езикова култура, който е вход за над 25 от специалностите в Университета. Датата за изпита е утвърдена допълнително, поради засилен интерес от страна на кандидатите. В присъствието на заместник-ректорите по учебната и научната дейност доц. Нели Грозева и проф. Мирослав Карабалиев, кандидат-студент от гр. Сливен избра измежду пет възможни варианта, темата „Различният свят, в който вече живеем“. Участниците разполагаха с два часа, за да създадат текст при пълна жанрова свобода.

Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха 35 квестори от всички структурни звена на университета.

Поради големия брой желаещи, изпитът по биология, който е основно вход за специалностите „медицина“ и „ветеринарна медицина“, вчера  се проведе в два различни часови интервала. За първия от тях, в присъствието на заместник-ректорите по учебната и научната дейност доц. Нели Грозева, проф. Мирослав Карабалиев и проф. Татяна Влайкова – председател на изпитната комисия за изпита по биология, бе изтеглен вариант № 5 от кандидат-студент от гр. Димитровград. За втория изтегленият вариант бе № 6, избран измежду три възможни от кандидат-студент от гр. Варна. Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с два часа за решаване на изпитните въпроси. За теста по общотехническа подготовка, който предоставя възможност за вход в инженерните специалности на Факултета по техника и технологии в гр. Ямбол, както и за специалност „аграрно инженерство“ в Аграрния факултет, кандидат-студент от гр. Бургас изтегли вариант № 1. Бъдещите инженери разполагаха с 90 минути за решаването му. Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха над 50 квестори от всички структурни звена на университета.

Броят на заявилите участие в предварителните кандидатстудентски изпити в Тракийския университет за 2021 г. е 1172. В сравнение с предходната 2020 г., е регистрирано повишение от 49%. С над 2.5 пъти се увеличава броят на желаещите да се явят на изпита по Обща езикова култура и почти 2 пъти е нараснал броят им за теста по Биология, който е вход за над 30 от специалностите. С 44% е повишен и броят на кандидатите за изпита по биология, който е основно вход за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“. С 14% е увеличен и този за изпита по химия. Броят на желаещите да се явят на кандидатстудентските изпити по География, Математика и Общотехническа подготовка остава непроменен, в сравнение с 2020 г.

Подаването на документи за редовните изпити в Тракийския университет започва от 1 юни.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование