Новини от област Стара Загора и България

Обрат: Строим новата спортна зала в Стара Загора по спечелилия конкурса проект

Обрат: Строим новата спортна зала в Стара Загора по спечелилия конкурса проект
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

ВАС отхвърли решението на КЗК за конфликт на интереси в проекта за нова спортна зала "Арена Стара Загора"

Върховният административен съд отмени решението на Комисията за конфликт на интереси при определяне на победителя в конкурса за идеен проект за многофункционалната спортна зала тип „Арена“ в Стара Загора.

Решението е от 16 април и гласи дословно следното:

„ОТМЕНЯ Решение № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка с вх. № КЗК-802/12.11.2020 г. и вместо това постановява: ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № ВХР-1879/30.10.2020 г. от консорциум "Архитектурно бюро Авангард" ООД – Мердж Студио" ЕООД срещу Решение № 10-00-2489/15.10.2020 г. на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците по процедура от вида "Конкурс за проект" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация, кв. 334 а, гр. Стара Загора", открита с Решение № 10-00-2953 от дата 30.12.2019 г. на възложителя.“

Така на Върховният административен съд отхвърли мнението на КЗК, че в казуса има конфликт на интереси. Решението на магистратите дава зелена светлина да бъде осъществен проекта на спечелилата конкурса фирма „Атек ВД“ ЕООД.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров потвърди за Дивидент Медиа, че след този развой победителят от конкурса ще бъде поканен за сключване на договор. Ето какво още каза той:

Живко Тодоров: Ще поканим в общината победителя в конкурса, за да сключим договор

- Господин Тодоров, как ще коментирате решението на ВАС относно многофункционалната спортна зала в Стара Загора?

- Решението на ВАС отменя решението на КЗК и потвърждава решението на общината за избор на победител в конкурса. Конкурсът влиза в сила и така можем да възложимЖивко Тодоров проектирането на фирмата, която е спечелила. Напомням, че жалба във ВАС подаде спечелилият конкурса, не община Стара Загора. Решението на ВАС е без право на обжалване.

- В какъв срок ще започне работата по проекта?

- Първо трябва да се сключи договор. Ще поканим печелившата фирма „Атек ВД“ ЕООД, за да сключим договор, след което започват да текат сроковете, в които фирмата трябва да изготви техническия проект.

- Бихте ли припомнили какви средства ще бъдат необходими  за изграждането на залата и с какво разполагаме до момента?

- Трябва да се изготви технически проект, той не трябва да надвишава 25 млн. лева за изпълнение на строителството. Това са нашите изисквания към проектанта. Съответно ще искаме от проектантите да се съобразят с всички препоръки на архитектурната общност в Стара Загора.

- При тази политическа обстановка в страната дали ще получим и останалите, необходими за строителството средства?

- Надявам се, че ще получим необходимите средства. В крайна сметка многофункционалната зала е на целия регион, не само на община Стара Загора. Надявам се, че което и правителство да управлява през следващите години, ще имаме добър диалог и ще успеем да завършим спортната зала. От общата необходима сума, до този момент имаме  14,5 млн. Надявам се да получим пълното финансиране.

История на проблема Със свое решение от 14 януари 2021 г. Комисията за защита на конкуренцията отмени класирането  на конкурса за проект на многофункционална спортна зала „Арена Стара Загора“. КЗК видя конфликт на интереси между председателя на журито и победителя в конкурса - фирма „Атек ВД“ ЕООД.

Решението на Комисията за защита на конкуренцията беше взето след подадена жалба от консорциума „Архитектурно бюро Авангард“ ООД – Мердж Студио“ ЕООД, чийто проект беше класиран на 7-мо място в конкурса. Жалбата е била подкрепена от още двама други участници в надпреварата. Според жалбоподателя решението за класиране на участниците е незаконосъобразно, защото е „основано на работата на жури, която не се характеризира с обективност и професионализъм“. Членове на журито бяха трима преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия. В същото време едноличен собственик на класираната на първо място фирма „Атек – ВД“ ЕООД, е на проф. д-р арх. Валери Иванов, който е преподавател в УАСГ. Той е и един от 16-те членове на Ректорския съвет, член на Факултетския съвет на Архитектурния факултет, на Академичния съвет, председател на Общото събрание.

Според окончателното решение на ВАС, обаче, посочените обстоятелства не са основание за наличие на конфликт на интереси.

Коментари към новината

Още новини от Строителство