Новини от област Стара Загора и България

Старозагорско училище беше отличено с награда на Държавната агенция за закрила на детето

Старозагорско училище беше отличено с награда на Държавната агенция за закрила на детето
Divident.€U Divident.€U

Старозагорското средно училище „Христо Смирненски“ е удостоено с отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ 2020 г. за постигнати резултати в грижата за децата и за създаване на условия за пълноценно им развитие.
Учебното заведение се включи в конкурса в категория „Значима иновация“ със създаденото през 2019 г. и успешно функциониращо и до днес радио „Междучасие“. Училищното радио напълно оправдава своята цел – повишава интереса на учениците билингви към българския език, развива уменията им за комуникация и правилно говорене, възпитава в родолюбие и подобрява микроклимата в училище.
Наградата е определена от седемчленна комисия под ръководството на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.

Конкурсът е на Държавна агенция за закрила на детето. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ се дава за трета поредна година. Награди и почетни знаци се връчват в четири категории: Устойчиво развитие, Успешна промяна, Значима иновация, Значимо партньорство. Основният критерий, по който се определят отличените, е приносът в грижата за децата. Наградите се присъждат за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за пълноценното им развитие.
Участниците са общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, читалища и родители.
Предвид епидемичната обстановка в страната тържествената церемония по награждаването се проведе онлайн на 25 март.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование