Новини от област Стара Загора и България

Отвориха офертите за строежа на тунела под Шипка

1655 22/03/2021 15:49 Строителство Пътища
Отвориха офертите за строежа на тунела под Шипка
Divident.€U Divident.€U

Ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка бяха отворени днес. Постъпили са тръжни документи от четири консорциума, обединямащи по няколко строителни компании:

Първият кандидат за строител на тунела под Шипка е ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“ с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД с оферта от 358 020 000 лв. с ДДС;

Вторият кандидат е Обединение „Шипченски проход“, в което влизат: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД И „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД с оферта от 359 610 000 лв. с ДДС;

Трият консорциум е ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД, „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД с оферта от 376 920 437,02 лв. с ДДС;

Четвъртият участник в търга е Обединение „ГЕОПЪТ ШИПКА“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой - 92“ АД и оферта от 417 513 264 лв. с ДДС.

Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава.

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км.

Тунелът под Шипка ще бъде дълъг общо 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-къси - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени и 6 моста, 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и други съоръжения.

Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Коментари към новината

Още новини от Строителство