Новини от област Стара Загора и България

Мария Габриел: България е активна с проекти по "зелената сделка" на програма "Хоризонт Европа"

872 21/03/2021 12:00 Политика Власт
Мария Габриел: България е активна с проекти по зелената сделка на програма Хоризонт Европа
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

България е изключително активна по броя на представините проекти във връзка със „Зелената сделка“ по европейската програма за иновации "Хоризонт Европа" (2021 - 2027 г.). Това каза в Стара Загора българският еврокомисар Мария Габриел, която разгледа обновяването на сградата на бившето Първо основно училище, където ще бъде настанена новата Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи.

Програмата "Хоризонт Европа" дава още по-големи възможности за реализиране на зелени проекти, защото, ако досегашната програма "Хоризонт 2020" е била с бюджет 900 млн. евро, то бюджетът за новия програмен период е 3 пъти по -голям.

"Отворихме първата покана проекти – така наречените покани във връзка със „зелената сделка“, чийто краен срок за подаване на документите беше 27 януари. Общият брой проекти, кандидатствали по „зелената сделка“ е 1550 от цяла Европа, като българското присъствие е много силно, посочи Мария Габриел. През май оценителите на проектите ще посочат колко от тях са одобрени.

"За всички е ясно, че има региони в Европа, за които ще бъдат необходими иновации, които да подпомогнат прехода към нисковъглеродна икономика. Преди два дни обявихме създаването на Европейски иновационен съвет. Едни от първите покани за проекти ще са свързани с енергийната ефикасност и нисковъглеродните емисии", допълни Габриел.

В Европейския иновационен съвет ще може да се кандидатства за финансиране по всяко време. 10 млрд. евро е бюджета на Европейския иновационен съвет, 3 млрд. евро - на Европейския институт по иновации и технологии, по който ще могат да кандидатстват малките и средни предприятия, каза българският еврокомисар.

Във връзка с квалификацията на учителите в областта на компютърното обучение и информационните технологии, е предвидено да се създадат 25 европейски учителски академии, като още тази година ще стартират първите 3.

„В STEM обучението в Европа имаме нужда от повече жени в областта на информационните технологии, математиката. България е първа в Европа по отношение на брой жени в информационните и комуникационни технологии – те са 33%, при положение, че средното ниво за Европа е едва 16%“, посочи Габриел.

Програмата за научни изследвания през новия програмен период в ЕС е с бюджет 95,5 млрд евро, тя има увеличение на бюджета с 30% спрямо предишния програмен период. Финансирането ще става в три насоки – в областта на фундаменталната наука, на публично-частните партньорства, както и в така наречените мисии. Европейският научно-изследователски  съвет ще бъде с бюджет 16 млрд. евро. Вече е отворена първата програма за младите научни изследователи. Една от основните мисии в програмата е борбата с рака. Целта на ЕС е спасените човешки животи от тази болест до 2030 година да бъдат 3 милиона.

Друга мисия на ЕС е свързана с адаптацията към климатичните промени, като целта е 200 региона в Европа да имат значителен напредък в тази област. Мисията на Европа за климатично неутрални, интелигентни градове пък изисква до 2030 година 100 европейски града да бъдат климатично неутрални.

Коментари към новината

Още новини от Политика