Новини от област Стара Загора и България

Комплексна услуга за издаване на технически паспорти на сградите подготвя ЦИЕС Стара Загора

Комплексна услуга за издаване на технически паспорти на сградите подготвя ЦИЕС Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Всички сгради трябва да се снабдят с технически паспорти до края на 2022 година

До 31 декември 2022 година всички сгради в страната трябва да имат технически паспорти. Срокът няма да бъде удължаван, тъй като процедурата е отлагана вече четири пъти. Тя е по изискване на Европейския съюз. При липса на технически паспорти, ще бъдат налагани глоби на собствениците на сгради, като те не отменят задължението им да се снабдят с документа.

От 27 януари 2007 г. не се допуска въвеждане в експлоатация на нови сгради без технически паспорт. Оригинал на документа за тези сгради би трябвало да има в общината. Всеки може да го разгледа или да си направи копие. За целта е нужно да се попълни искане и да се предостави нотариален акт.

По-голямата част от жилищните блокове и кооперации, строени преди 2007 г., обаче, не притежават технически паспорти.

Какво трябва да направите, ако предстои да се снабдите с документа? Самата процедура е продължителна, сложна, особено когато една сграда има няколко входа. Паспортите се правят за цялата сграда, а не за отделни входове, посочват специалистите.

Обикновено технически паспорт на блок или кооперация се прави от 1 до 3 месеца, но понякога може да отнеме повече време. Затова не трябва да се чака последния момент, предупреждават от Центъра за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) в Стара Загора, който ще се включи в процедурите по издаването на технически паспорти в частта енергийна ефективност на сградата.

В ЦИЕС вече са участвали в процедурата по издаване на технически паспорт на кооперация от Стара Загора и познават процедурата. Заедно със специалисти по строителен надзор ЦИЕС подготвя комплексна услуга, за да не се налага домоуправителите да ходят по отделните служби.

За издаването на технически паспорт живеещите в блокове и кооперации трябва да имат комплекс от документи – прави се архитектурно заснемане, конструктивно заснемане и енергийно обследване.  В целия процес участват комплекс от специалисти – консултанти, строителен надзор и други.

Ако до края на 2022 година не се направи технически паспорт на една сграда, прави го общината, като си взима необходимата сума чрез изпълнителен лист. На практика, техническият паспорт е пълно техническо досие на сградата, в което се съдържа информация за нейното моментно състояние -  дали отговаря на всички нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка и други.

Коментари към новината

Още новини от Общество