Новини от област Стара Загора и България

Над 1357 дка залесяват по план в Стара Загора до края на годината

Над  1357 дка залесяват по план в Стара Загора  до края на годината
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

До края на годината в Старозагорски регион ще бъдат залесени 824 дка. Държавното горско стопанство Стара Загора допълнително ще залеси 533 дка по европейски проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 година - 88 дка за община Гълъбово и 445 дка за община Стара Загора.

Предвидените площи за залесяване в област Сливен са 1886 дка, съобщават от ръководството на Югоизточно държавна предприятие, в чиято структура влизат държавните горски територии в пет административни области – Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В състава на предприятието влизат 31 териториални поделения, в това число 26 ДГС и 5 Държавни ловни стопанства. 85% от предвидените за залесяване фиданки са широколистни – цер, благун, топола, червен дъб, акация и др, 15% - иглолистни – атласки кедър, бор.

Борба с пожарите Една от сновните задачи на горските стопанства в двата региона е свързана с борбата с пожарите. Всяко горско стопанство работи по утвърдени планове за защита на горските територии от пожари. За изминалата 2020 година пожарите, които са нанесли поражения на горския фонд в област Стара Загора са 26, като опожарените площи са 7 286 дка.

В област Сливен гасените пожари са били 34, а опожарените горски площи 7 288 дка. Дейностите, които се извършват в ДГС преди пожароопасния сезон включват поддържане и изграждане на нови минерализовани ивици и лесокултурни прегради, оборудване на противопожарни депа, инструктажи на местното население и сформиране на гасачески групи за бързи реакции и др. Всяка година горските институции призовават гражданите за отговорно поведение към горските територии.

Една от основните задачи на горските стопанства преди летния сезон е свързана с подготовка за борба с пожарите. Всяко горско стопанство работи по утвърдени планове за защита на горските територии. За изминалата 2020 година пожарите, които са нанесли поражения на горския фонд в област Стара Загора са 26, като засегнатите площи са 7 286 дка.

В област Сливен потушените пожари са били 34, а опожарените горски площи – 7288дка. Дейностите, които се извършват в ДГС преди пожароопасния сезон включват поддържане и изграждане на нови минерализовани ивици и лесокултурни прегради, оборудване на противопожарни депа, инструктажи на местното население и сформиране на гасачески групи за бързи реакции и др. Всяка година горските институции призовават гражданите за отговорно поведение и охрана на горите от пожари.

Контрол върху незаконната сеч За изминалата 2020 година охранителите от мобилните екипи към централното управление са съставили общо 115 акта по Закона за горите. Седемдесет процента от всички съставени актове са по причина незаконно транспортиране на дървесина – липсват превозни билети и контролни горски марки.

Друга основна причина за административно наказание е съхраняване на незаконно добита дървесина. За 2020 година нарушителите са малко повече от предходната 2019 година.

Към централното управление на ЮИДП работят 14 мобилни екипи с 30 служители, които се грижат за контрола и охраната. Във връзка с охраната на горите в предприятието са назначени на постоянни трудови договори общо 520 длъжности лица. Всички те извършват проверки в различни обекти за добив на дървесина, превозни средства, ловци и други физически лица.

Коментари към новината

Още новини от Общество