Новини от област Стара Загора и България

Семейства от Казанлък могат да кандидатстват за финансиране на "Ин витро" процедури

394 23/02/2021 15:00 Общество България
Семейства от Казанлък могат да кандидатстват за финансиране на Ин витро процедури
Divident.€U Divident.€U

В Община Казанлък започна подаването на документи за финансово подпомагане на нуждаещи се двойки от процедури “Ин витро“. Програмата обхваща семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на общината.

Периодът за набиране на заявления е от 18 февруари до30 март 2021 г. Документите се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите от 8:30 до 17:30 ч., всеки работен ден.

Кандидатите трябва да отговарят на следните няколко условия:

1. Кандидатите да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Казанлък през последните пет години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите

2. Кандидатите да нямат задължения към Община Казанлък

3. Кандидатите да са с непрекъснати здравно-осигурителни права

4. Да не са поставени под запрещение или криминално проявени

5. Да е налице доказан стерилитет, независимо със женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Необходимите документи, с които се кандидатства, са следните:

1. Заявление по образец

2. Копие от удостоверение за граждански брак или декларация от партньора при фактическо съжителство

3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор

4. Декларация от съпруга (партньора) на заявителката, че не е поставен под запрещение.

5. Удостоверение за липса на задължение към Община Казанлък

6. Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права

7. Медицинска документация

В помощ на забременяване по методите на асистираната репродукция за желаещите свои граждани Община Казанлък работи осма шеста поредна година и се радва на двадесет и две здрави родини деца.

В бюджета на Общината за 2021 г. са предвидени средства в размер на 30 000 лв.

Коментари към новината

Още новини от Общество