Новини от област Стара Загора и България

Александър Желев, гл. инж. на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3": Готови сме да подадем 11% от необходимата енергия на България

инж. Александър Желев
Александър Желев, гл. инж. на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3: Готови сме да подадем 11% от необходимата енергия на България
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

От началото на 2021 година Александър Желев е назначен за главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Той започва професионалния си път в ТЕЦ Марица Изток 3 през юни 2001 година като оператор в цех „Въглеснабдяване“. Три месеца след това поема работата на технолог във Въглищна лаборатория, отговаряйки за контрола на качеството и количеството на въглищата, а след това става неин ръководител.
През 2010 г. се присъединява към отдела по Ефективност на производството като специалист, а в последствие става ръководител на отдела. През 2019 г. ръководството на компанията му поверява новосформиран екип, отговарящ за поддържане в оптимално състояние на котелното оборудване. Респективно позицията му е трансформирана в „Мениджър по оперативно представяне и котелно оборудване“. Разговаряме с инж. Желев за предизвикателствата в производствения процес и за професионалния му път.

- Инж. Желев, как се отрази пандемията на производствения процес в централата?
- Пандемията с COVID- 19 промени изцяло и бизнеса, и живота ни. За нас като производител на електроенергия - „продукт“, който трябва да бъде достъпен 24 часа и 7 дни в седмицата, бе изключително важно бързо да се адаптираме към новосъздалата се ситуация.ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Естествено срещнахме немалко трудности - както при реорганизацията на дейностите по ремонт и поддръжка, така и на самата експлоатация. Но смея да твърдя, че се справихме много добре – освен, че постигнахме отлични оперативни резултати, през 2020 г. осигурихме и почти 11% от произведената в България електроенергия – количество, достатъчно да покрие средногодишните нужди на около 1 милион български домакинства. Съзнаваме каква голяма отговорност е да работим надеждно и сигурно в подкрепа на стабилността на българската електроенергийна система.

- Какви мерки взима ръководството, за да запази здравето на хората ?
- Здравето на хората в нашата компания винаги е било приоритет номер едно, с мерките по безопасност никога не сме правили компромиси. Когато пандемията връхлетя и България, ние вече си давахме сметка, че ключът да устоим е да запазим здравето не само на екипа, но и на всички, работещи на територията на централата. Незабавно бяха взети най-строги санитарни и ограничителни мерки - цялостна реорганизация на работния процес, на служебния транспорт, осигуряване на висок клас лични предпазни средства, нови правила за социална дистанция и непрекъсната дезинфекция, ограничаване достъпа на външни лица, както и въвеждане на дистанционен режим на работа за част от колегите. Централата разполага и с извънреден план за работа в случай на резки промени в епидемиологичната обстановка, с инфраструктурен и логистичен потенциал да оперира в условия на пълна изолация при необходимост.
В крайна сметка пандемията ни научи да бъдем по-предпазливи и по-отговорни в действията си, за да опазим здравето на хората.

- Кои са основните Ви задачи през 2021 година?
- Основна задача разбира се остава надеждното и ефективно производство на електроенергия, за да продължим да допринасяме за стабилността на енергийната система на страната. Съгласно производствения план на централата, сме готови да подадем към електроенергийната система необходимата електроенергия в рамките на капацитета на генериращите ни мощности, приблизително 10-11% от произвежданата в страната електрическа енергия.


Готова ли е ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ да поеме по-голямо натоварване при необходимост? Видяхме, че през януари блок на АЕЦ излезе от строя…
Нашата централа е с максимална брутна мощност от 908 MW (4 енергоблока с по 227 MW) и е в пълна готовност да бъде натоварен максимално във всеки момент. Изключение е допустимо само във времето, когато енергоблоковете са в планов основен ремонт – обикновено той се провежда през летните месеци, когато потреблението на електроенергия в страната е понижено. Плановите ремонти са нещо обичайно и абсолютно задължително за производствени мощности от такъв мащаб, за да бъдат поддържани съоръженията в добро техническо състояние и да се гарантира сигурната, надеждна и безопасна експлоатация на централата през годината. По този начин сме в готовност да отговорим на всяко искане на Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО) за повишаване на товара, т.е. осигуряване допълнителна електроенергия в рамките на нашата мощност. Технологичните ни особености ни дават и изключителна гъвкавост, която е от голямо значение за поддържане баланса на енергийната система.

-  Кои бяха хората, от които се учихте в практиката?
- Аз съм потомствен енергетик и първите „уроци“ за професионалните отговорности и технологичните процеси съм научил от моите родители. Самите те са прекарали целия си трудов стаж в електроцентралата, ето защо имам огромен сантимент към нея. Научените от тях професионални и житейски уроци са безценни.
Разбира се, ключово значение за развитието ми като професионалист има и моята „Aлма матер“ - Технически университет София. Използвам възможността да благодаря на ръководителя на катедра Топлоенергетика, проф. Тотьо Тотев и неговите сътрудници, на които винаги мога да разчитам, ако имам нужда от съвет при разрешаване на важни технически казуси.
Значителна част от практическите си познания дължа на по-опитните колегите, които отзивчиво ме посрещнаха от първия ми работен ден. Голяма част от тях вече са пенсионери, но винаги ще им бъда благодарен за подкрепата и споделения опит. Важно място сред тях има моя дългогодишен ръководител, инж. Николай Николов – човек с изключителни познания и няколко десетилетия опит в енергетиката, когото с гордост наследих на поста главен инженер на централата след оттеглянето му в заслужен пенсионен отдих. С него винаги сме били в тесни професионални взаимоотношения, от него съм почерпил не само много технически знания, но и мениджърски опит. Не е никак лесно да заемеш мястото на такъв доайен в областта на енергетиката, но определено ще се постарая да бъда негов достоен заместник. Не на последно място бих искал да благодаря на нашия изпълнителен директор, Куинто Ди Фердинандо за гласуваното доверие.
Важно да упомена и друг значим фактор, оказал влияние за професионалното ми израстване – работата в международна компания като КонтурГлобал, дава възможност както на мен, така и на екипа ни, да погледнат отвъд пределите на нашата електроцентрала, да обменяме ценен практически опит и знания с колеги от целия свят. Това е безценна възможност за всеки професионалист.

- Кои са най-големите предизвикателства в професионалния Ви път през годините?
-Вече почти 20 години съм част от екипа на електроцентралата и за този период сме се сблъсквали с какви ли не предизвикателства. Бих се фокусирал обаче на 2019 г., когато си поставихме предизвикателна цел за още по-добро представяне на съоръженията на централата от обичайното. Тогава сформирахме специален екип, изготвихме детайлен анализ на ключовите за доброто представяне области и на тази база - план за действие, за да постигнем високата си цел. В резултат на неговото изпълнение и положените от всички колеги усилия, през 2020 г. постигнахме рекордни оперативни показатели на централата като висока разполагаемост и изключително ниска аварийност. Специални благодарности за старанието на целия екип на електроцентралата - този успех е резултат от труда на всички ни!

- Колко души работят в централата и на колко смени?
- В централата работят почти 500 служители на КонтурГлобал, като предвид непрекъснатостта на производствения процес, част от колегите са на сменен режим на работа. Нашите служители обаче са само ядрото и една част от трудещите се на територията на ТEЦ-а. Ежедневно работим и с множество компании-подизпълнители, които са въвлечени в поддръжката на съоръженията. Броят на техните служители, които също работят в електроцентралата, може да достигне над 1000 души на дневна база в зависимост от спецификата и обема на дейностите. Това са много хора на едно място, организацията и управлението им определено е отговорност и предизвикателство. Едно е сигурно, обаче – грижата за здравето и безопасността за всички, работещи в централата, е основен приоритет. Защото най-важно в края на всеки работен ден е хората да се приберат живи и здрави у дома, при своите семейства.

Коментари към новината

Още новини от Икономика