Новини от област Стара Загора и България

Най-много средства за образование предвижда проектобюджетът на Стара Загора

Най-много средства за образование предвижда проектобюджетът на Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Проектобюджетът на община Стара Загора за 2021 година възлиза на 180 млн. 628 хил.лева, което е с 30 млн.лева повече от миналата година. Средствата по проекти и европейски програми добавят допълнително 36 млн.143 хил.лева.
Предстои обществено обсъждане на проектобюджета, което ще се проведе днес в 17, 30 часа в зала П.Р Славейков при спазване на всички задължителни противоепидемични мерки.
Запазват се размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги, като продължават действията за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи, отбелязват вносителите.
Проектът за бюджет на община Стара Загора за 2021 година е съобразен с приоритетите, залегнали в мандатната програма на кмета Живко Тодоров, насочени към подобряване на инфраструктура, образование, култура, спорт, модерен и удобен градски транспорт, по-добро здравеопазване, чиста околна среда.

В инвестиционната програма на община Стара Загора през 2021 година са включени основните ремонти и изграждане на пътна инфраструктура, обновяване на учебни заведения и театри, реконструкция на канализационната мрежа в града. Разходната част на бюджета е в размер на 98 млн. 344 хил.лева, като най-голям е делът на образование – там са предвидени средства в размер на 69,9 млн..лв., следвани от социално осигуряване, подпомагане и грижа, в размер на 12 млн. 680 хил.лв. За капиталови разходи на общината са предвидени 1 млн.685 хил.лв.

Образованието е приоритет на община Стара Загора и е с най-голям относителен дял в общия бюджет - 38,74%. Той е увеличен с 8,8 млн.лева в сравнение с миналата година. Заложено е увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал с над 15%. За изграждане на новата Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи са предвидени 6,2 млн.лева, а за новата детска градина в кв.Възраждане – 2 млн.лева.
В разходите за делегирани държавни дейности значително увеличение отбелязват средствата, предвидени за здравеопазване. Те са в размер на 9,6 млн.лева, което е с 1,6 млн.лева повече от предходната година. В приходите от местни дейности на община Стара Загора са заложени 47 млн. 18 хил.лв, а от данъчни приходи общината очаква да получи 21, 7 млн.лева.

Важни акценти в инвестиционната програма на общината са средствата, предвидени за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ в размер на 1,9 млн.леваи на сградата на СУ „Васил Левски“, които възлизат на 1,6 млн.лева, реконструкция на ВиК мрежата в кв.“Самара“ 1 и 2 , обновяване и реконструкция на летен театър в парк „М.М Кусев“ за 2,9 млн.лева, Руския пазар за 6 млн.лева и др.

Коментари към новината

Още новини от Общество