Новини от област Стара Загора и България

Уъркшоп с участието на студенти и преподаватели проведоха в Педагогическия факултет на ТрУ

Уъркшоп с участието на студенти и преподаватели проведоха в Педагогическия факултет на ТрУ
Divident.€U Divident.€U

В Педагогически факултет при Тракийски университет в периода 29-30 юни 2024 г. се проведе двудневен Уъркшоп „Продуктивни дейности в техническата и технологичната подготовка в детската градина и 1. – 4. клас“ в рамките на обучението на студенти ОКС „магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и в изпълнение на част от дейности по проект „Дигитални технологии и изкуствен интелект за мултимодално обучение – трансгресивна образователна перспектива за педагогически специалисти“, реализиран от екип преподаватели-изследователи, млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти и ситуиран в рамките на проект „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, финансиран по Процедура: BG-RRP-2.004 - „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.

В обхвата на дейностите се включи и г-жа Вахиде Йълмаз – гост от Република Турция, основател на Частна детска градина „Вахиде Йълмаз“ и преподавател в университета Bursa Uludağ, която представи образователната философия Реджо Емилия и ролята пермакултурното образование в технологичния свят.

Проведени са и редица презентации и дискусии, работилница за проектиране на методически варианти за продуктивни дейности в техническата и технологичната подготовка в детската градина и 1. – 4. клас, ателие за проектиране и дизайн на мултимодални образователни ресурси, STEAM работилница. В рамките на уъркшопа е организирано посещение на ДГ „Светлина“ – институция партньор по проекта.

Коментари към новината

Още новини от Образование