Новини от област Стара Загора и България

Разясниха как се кандидатства за саниране на жилищна сграда по "Зеления преход" на Стара Загора

1441 28/06/2024 16:34 Строителство Имоти
Разясниха как се кандидатства за саниране на жилищна сграда по Зеления преход на Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

Експертите ни са на разположение на хората, които ще кандидатстват, защото се борим за всяка точка, даваща ни предимство, увери секретарят Николай Диков

На среща с домоуправители и председатели на сдружения за саниране на жилищни сгради в Стара Загора секретарят на общината Николай Диков разясни процедурата за подаване на документи по новата програма, финансирана от Евросъюза по така наречения „Зелен преход“.

Николай Диков увери препълнената зала „П. Р. Славейков“, че експертите на общината ще бъдат на разположение на хората, които ще кандидатстват, защото Стара Загора се бори за всяка точка, даваща ни предимство.

„Това е съвършено нова програма, не друг етап на предишната, отново с европейски средства и предвидена специално за област Стара Загора и други 10 общини, свързани с Маришкия басейн, както и за Перник и Кюстендил. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е близо 197 млн. лева, като за областите Кюстендил и Перник са предвидени 33 млн. лева, а за област Стара Загора и другите 10 общини са близо 129 млн. и 200 хил. лева“, разясни Мирослава Шопова, началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“. Тя, заедно с главния архитект на общината Николай Василев, директорът на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ Делян Иванов и началникът на Отдел „Счетоводство“ Петър Величков отговори подробно на въпросите на гражданите.

Министерството на регионалното развитие си запазва правото при липса на интерес от страна на Перник и Кюстендил или пък при некачествени проектни предложения да пренасочи свободен ресурс към нас, но процесът важи и в обратна посока, предупреди хората Шопова.

Минималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/блок-секция, е 50 хил. лева, а максимумът е за 9.5 млн. лева.

„Срокът на изпълнение вече не е 36 месеца, както беше по-рано, а 24 месеца. Кои са новостите: вече могат да участват сдружения, които са най-малко 4 на брой и не принадлежат на един собственик. Сградата трябва да има не по-малко от 60% жилищна площ, останалото може да бъдат стопански обекти“, изброи още Мирослава Шопова.

Нов е и пакетът от документи, които трябва да бъдат подадени. „Вие трябва да подадете: заявление за участие по образец, който вече ви е познат, документи, свързани с общото събрание, копие от книгата за етажната собственост, обследвания за енергийна ефективност, както и останалите технически документи, които досега сте изготвили, защото те остават абсолютно валидни и приложими за тази програма“, разясни началникът на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.
Където е необходимо, задължително трябва да има архитектурно обследване на сградата.

„Друга новост: това е декларация 4, която се състои от два листа и въпреки че министерството ни уверява, че тя е по желание, аз настойчиво препоръчвам да бъде попълнена, защото от 175 точки максимум тя формира цели 75 точки!“, съобщи още Мирослава Шопова.
Това е така, защото схемата за зеления преход е предназначена за енергийно бедни райони и Европейският съюз въвежда новото понятие енергийна бедност, а ние сме пионерите, които ще трябва да дефинират какво е енергийна бедност за ЕС. Новата декларация 4 се отнася не само до собствениците на апартаментите, а обхваща всички живущи, чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата.

„Ако има хора с ТЕЛК, ако те желаят е добре да си приложат ТЕЛК-овото решение, това дава допълнителни точки. Ако в блока живеят миньори или заети в енергийния сектор, имената им и къде точно работят – без длъжности, само местоработата, също трябва да се упоменат. Ако има хора на социални помощи, също е добре да се декларират“, разтълкува Мирослава Шопова.

„Когато ни подадете целия пълен пакет, към тази декларация ние имаме огромни ангажименти – да направим насрещна проверка към работодателите, описани в декларацията, както и към Дирекция „Социално подпомагане“. Ако има разминаване, ще върнем декларацията за корекция. Доказателствата трябва да приложим и подадем към МРРБ“, предупреди началникът на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.

„След това правим обобщена количествена сметка и вече ви каним да сключим партньорско споразумение. Кои дейности ще бъдат финансирани: всички дейности, записани в енергийното обследване, в техническото обследване и в конструктивното обследване.

Други дейности, свързани с изпълнението на дейностите за енергийна ефективност - съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), и такива, без които може да се наруши устойчивостта и да се компрометира ЕСМ, свързани с неотложни мерки в техническия паспорт на сградата, както и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата, са допустими за финансиране до 10% от стойността на разходите за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

Всички разходи, досега направени за енергийни и конструктивни обследвания, както и за архитектурни заснемания, са допустими за финансиране“, изброи Мирослава Шопова.
Община Стара Загора има ангажимент към обследването за наличие на защитени видове: прилепи и бързолети, които са се климатизирали в града ни, хората от сградите, кандидатстващи за саниране, няма да плащат за това.

Другата новост по тази схема е, че не се поема последващият енергиен одит, но той е задължителен. Задължението произтича от заложено условие за изпълнение на процедурата, и по-специално в административния договор за предоставяне на БФП. Съгласно чл.24, ал. 2 от административния договор за предоставяне на БФП (Приложение 12). „След като приключат тези 24 месеца вие имате ангажимент, който произлиза от Закона за енергийната ефективност – трябва да направите още едно енергийно обследване, което да ни предадете, а ние към министерството, за да докажем ефективността на инвестицията. Това трябва да се случи след около 2 години и половина – три, но това ще го изискваме и ще го впишем в партньорското споразумение“, информира още Мирослава Шопова.

Стопанските обекти в жилищните сгради трябва да подадат декларации за държавни помощи. Всеки апартамент, което се дава под наем за някакво магазинче, офис, книжарничка, фризьорски салон, също се води стопански обект.
Крайният срок остава 18.00 часа на 19 септември, но той важи за Община Стара Загора. За сдруженията всичко трябва да е финализирано на 23 август.

Всички от тях, които са били в списък „Резервен“ в предишната програма, трябва да заявят в EVN нова справка за потребената електроенергия за 1 година назад.
„Тази справка ще е нужна на всички фирми, които правят обследванията. Старите ви обследвания не са невалидни, но в някои етажни собствености може да има промяна на обстоятелствата: различни са отоплителните уреди, променени са други съществени изисквания по отношение на това, което сте попълвали като анкетни карти, затова трябва да се направи ново, актуално обследване“, апелира директорът на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ Делян Иванов.

„Ако в сградата живеят хора на месечни социални помощи или хора с увреждания, това дава допълнителни точки, не трябва да забравяме, че ще има голяма конкуренция от 21 общини и че ако искаме да се борим за всяка точка, то всяко обстоятелство се отразява в крайното заключение на доклада“, призова още Делян Иванов.

Насоки за кандидатстване може да намерите на следния линк: https://www.starazagora.bg/bg/energiyna-efektivnost/protsedura-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi-vklyuchitelno-spravyane-s-energiynata-bednost-s-finansirane-po-programa-razvitie-na-regionite-2021-2027.

За допълнителна информация и въпроси във връзка с попълване на заявленията за участие по процедурата: Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, партер - изток, стая № 1. Телефон за връзка 0884475020, ел. поща: [email protected].

Коментари към новината

Още новини от Строителство