Новини от област Стара Загора и България

Община Стара Загора ще стимулира деца с високи постижения

Община Стара Загора ще стимулира деца с високи постижения
Divident.€U Divident.€U

В дневния ред на юнската сесия влязоха близо 80 точки

По време на редовната сесия на Общински съвет Стара Загора, с пълно мнозинство старейшините приеха Програма на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения през 2024 г.

Националната Програма предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуствата и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, или спечелили златен, сребърен или бронзов медал на международна олимпиада, конкурс или състезание в областта на науката, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри. Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2024 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения.

Тя обхваща мерките, заложени в Националната Програма, като в нея отпадат изискванията за възраст на учениците и респективно съответен клас; изискванията постиженията при спортните състезания да бъдат при определен брой състезатели и отбори и да бъдат само за постигналите първо място на държавно 2 първенство. Спазвайки този принцип се разширява значително обхватът на учениците с високи постижения, които ще бъдат стимулирани за успехите си. В настоящата Програма е предложен и размерът на еднократното финансово стимулиране, определен в зависимост от нивото на постижението. Чрез мерките за финансово подпомагане по Програмата на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения ще се осигури по-широк обхват на подкрепа и допълнително насърчаване на подрастващите за постигане на високи резултати в областта на науката, изкуствата и спорта.

С 40 гласа „За“ старейшините гласуваха и приемане на годишните финансови отчети за 2023г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата. Одобрена бе и схема за поставяне на два броя съдове за събиране на капачки, тип сърце.

В началото на сесията бе проведен таен вот относно искането за предсрочното прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет Стара Загора, след който стана ясно, че Ивета Лазарова остава в изпълнение на длъжността си.

Коментари към новината

Още новини от Образование