Новини от област Стара Загора и България

Зам.-кметът на Казанлък Аксения Тилева е избрана за зам.-председател на ПК по еврофондовете в НСОРБ

1175 21/06/2024 14:44 Общество България
Зам.-кметът на Казанлък Аксения Тилева е избрана за зам.-председател на ПК по еврофондовете в НСОРБ
Divident.€U Divident.€U

Днес беше избрано ръководството за нястоящия мандат на местната власт до 2027 г. на Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на Националното сдружение на общините в Република България.

За председател е избран Йордан Младенов – кмет на Община Пещера. За заместник-председатели бяха избрани: - Диан Иванов – заместник-кмет на Община Варна -Мария Гончева - директор на дирекция "Европейски политики, програми и туризъм", Столична община -Юлиян Господинов – общински съветник, Община Белене -Мариела Цонева – заместник-кмет на община Велико Търново -Исмаил Гюлянлиев – юрисконсулт, Община Никопол -Нина Терзиева – заместник-кмет на Община Болярово -Ивайло Кадишев – директор на дирекция "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти", Община Русе -Аксения Тилева – заместник-кмет на Община Казанлък -Николай Дочев – заместник-кмет на Община Кюстендил -Рилка Филипова – заместник-кмет на Община Петрич.

Доцент доктор Аксения Тилева е заместник-кмет на Община Казанлък с ресор “Стратегически планове и проекти” Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на НСОРБ е най-многобройна от всички 14 експертно-консултативни структури на Сдружението. Участие в работата й са заявили 213 представители на 117 общини и 11 района на Столична община и община Пловдив. 25% от членовете на Комисията са изборни лица, 75% - ръководители и експерти от общините. Амбицията на НСОРБ е през настоящия мандат да подпомогне общините в оптимизирането и доброто планиране на разходите и да направи така, че европейското финансиране да има допълващ характер, както е замислена и самата европейска политика.

Сред важните приоритети, по които комисията ще работи през настоящия мандат са продължаване на тенденцията общините да бъдат един от най-надеждните бенефициенти по европейски програми. Сериозно предизвикателство ще бъде интензитетът на работа, който трябва да съчетава освен инвестициите, реализирани с бюджетни средства, и тези по оперативните програми, Общата селскостопанска политика, Националния план за възстановяване и устойчивост и други донорски програми.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество