Новини от област Стара Загора и България

„ЕЛ КОНТРОЛ“ празнува 25 години в енергийното строителство

1615 18/06/2024 17:00 Икономика Бизнес
ЕЛ КОНТРОЛ  празнува 25 години в енергийното строителство
Divident.€U Divident.€U

Точно преди четвърт век в Стара Загора се появява една от утвърдените днес компании в областта на енергийното строителство – „Ел Контрол“. Създава я Нягол Христов, който и до днес ръководи фирмата, заедно със своя син инж. Станимир Христов.

Нягол Христов на наградите Строител на годината 2022

Още от създаването ѝ през 1999 г., Нягол Христов е воден от идеята да предоставя на клиентите професионални решения в областта на енергетиката. Увереност да се впусне в частния бизнес му дава опитът, натрупан в Пусково-наладъчно управление – София, клон Стара Загора.

„През първите години „Ел Контрол“ изпълнява главно монтаж на ел. съоръжения и пусково-наладъчни работи в електрически уредби“, спомня си основателят на компанията - „В началото фирмата се занимаваше с ремонти и реконструкции в предприятия, предимно в региона. Тогава бяха актуални кондензаторните устройства, които компенсират реактивната енергия, харчена от заводите, защото се налагаше санкция от електроразпределителните дружества. Правили сме също ремонти на уредби – средно напрежение, на уредби – ниско напрежение. Така се е започнало – най-напред с двама, после с трима работници и постепенно фирмата се разрастваше“, разказва Нягол Христов.

Нягол Христов с награда от Строител на годината 2022

Първият сериозен обект, в който се включва „Ел Контрол“, е изпълнението на монтажни дейности в сероочистващата инсталация на 7 и 8 блок на ТЕЦ „Марица изток - 2“ през 2000 година. Това е първата сероочистваща инсталация, която се изгражда в България. Фирма „Ел Контрол“ е избрана за подизпълнител по електрическата част на мащабния проект, чието изграждане се ръководи от ABB – Германия като главен изпълнител и доставчик на оборудването.

Делегация от Бавария в Ел Контрол

„Там сме работили до самия пуск на сероочистващата инстлация, като изпълнявахме монтаж на електрически съоръжения в уредби средно и ниско напрежение, захранване на консуматорите, изграждане на кабелни трасета, полагане на кабели и всички, свързани с това дейности“, разказва инж. Станимир Христов.

В края на 2000 г. компанията кандидатства пред Българската служба по акредитация и създава Орган за контрол, който извършва различни видове електроизпитания, необходими и задължителни за въвеждане на електрическите съоръжения в експлоатация.

Инж. Станимир Христов

„До този момент в страната имаше само лаборатории за електрически изследвания. На практика, ние бяхме първите в България, които регистрираха Орган на контрол. Досега подновяваме и поддържаме сертификата си. Все още стоим под №1“, подчертава инж. Станимир Христов.

Орган за контрол - измервателен уред

В годините този Орган за контрол се оформя като отделно звено във фирмата. В него специалисти електроинженери извършват електроизмервания и изпитания, работейки с прецизни уреди с висок клас на точност.

Следващото предизвикателство пред „Ел Контрол“ е друг много сериозен обект – пълна рехабилитация и подмяна на електрически съоръжения в уредба 400 киловолта в ТЕЦ „Марица изток 3“, с разширения за изграждане на междусистемен 400 киловолта електропровод до Турция.

ОРУ 400 kV в ТЕЦ Марица изток 3

„През 2001 г. фирмата ни бе избрана чрез тръжна процедура за изпълнител на рехабилитацията на подстанцията. Поне от 20 години в България не се беше изграждала такава уредба. Следователно, нямаше много подготвени хора, които да знаят и да могат да го направят“, посочва Нягол Христов.

Проектът се изпълнява близо 3 години, завършен е успешно и се превръща в една от визитките на „Ел Контрол“. По-късно компанията реализира още пет подобни проекта в уредби от 400 киловолта, квалифицирани като стратегически за българската енергетика обекти.

През 2013 година „Ел Контрол“ разширява бизнеса си извън България, а през 2021 г. е създадена компанията EL KONTROL GmbH., базирана в Германия. Фирмата е регистрирана в Немската занаятчийска камара, Мюнхен – Handwerkskammer München, и е продължение на фирмената стратегия за развитие.

Клиенти на „Ел Контрол“ през годините са били всички значими инвеститори в енергийния сектор на България. Във визитката на компанията днес има изпълнени договори в електрически подстанции, централи и предприятия, разположени в различни региони на страната.

Подстанция Ловеч 110 kV

„Когато ние започнахме, нямаше много фирми, насочени към този тип дейност за ремонт, рехабилитация, или изграждане на подстанции. Повечето фирми в бранша се занимаваха със заводски уредби, електроинсталации в предприятия. За подстанции високо напрежение и сега фирмите в България не са много“, посочва инж. Станимир Христов.

Рехабилитация на открита уредба 110 киловолта в подстанция „Марица изток“, Гълъбово е друг възлов проект за „Ел Контрол“. Компанията изпълнява пълен инженеринг – проектиране, доставка на ново оборудване, цялостната подмяна на всички съоръжения и въвеждането им в експлоатация.

Подстанция Марица Изток - Гълъбово

„Беше истинско предизвикателство да работим в действаща подстанция през цялото време. Целият ремонт се е извършвал при работеща подстанция! Едно е да се започне ново строителство на гола поляна, където няма други опасности, освен самите строителни дейности, друго е да се работи в действаща уредба, при която непрекъснато, всички участници са в близост до високо напрежение“, спомня си зам.-управителят на „Ел Контрол“ инж. Даниел Динев.

Дейността на „Ел Контрол“ и до днес остава една от най-високорисковите в енергийния бранш. Кадри не се намират лесно, затова „Ел Контрол“ предпочита да ги обучава и създава. И да ги задържа след това с добри условия на труд и добро заплащане.

Фирмата ежегодно провежда практики за ученици от професионалните гимназиите по електротехника и електроника в Стара Загора. Наред с това има подписан договор за дуално обучение с ПГЕТ „Г. С. Раковски“.

Кариерно изложение

За студенти от техническите университети „Ел Контрол“ предлага летни стажантски програми, стипендии и привлекателни възможности за старт в кариерното развитие.

„Винаги много се радваме, когато дойдат млади хора, дори да нямат опит – важното е да имат желание. Защото опитът се придобива за няколко години, а при нас има достатъчно много хора експерти, преминали през множество обекти и способни да бъдат полезни, да предадат знанията и уменията си – само да има кой да пожелае да ги приеме“, казва инж. Станимир Христов.

„Естествено, разчитаме и на опитни хора. На конкурсите ни се явяват и такива. 90% от колегите в управлението на фирмата са с опит над 15 години в „Ел Контрол“. При нас, за радост, текучеството е малко“, допълва го инж. Даниел Динев.

Кът за отдих на персонала

„Да се поддържат възнагражденията на персонала на необходимото ниво е задача, на която се обръща постоянно внимание. Ръстът на заплатите в последните години е вследствие желанието на ръководството да осигури спокойна работна среда и развитие на професионалните умения на всеки един от екипа. Важно е да създадем условия за удовлетвореност на хората от постигнатите общи резултати. Влагаме изключително много в личното и професионално развитие на персонала и осигуряваме социални придобивки.“ – коментира Петко Вучков, главен счетоводител на фирмата.

Персоналът е разпределен в отдели, които обслужват основните направления в дейността на компанията. Едно от тях е строителството – то е обособено като отдел през 2009 г., заради голям обект с уредба 400 киловолта.

„Тогава не намерихме подходящ подизпълнител. Създадохме свое строително звено и оттогава изпълняваме обектите „до ключ“. Така строителството вече е част от дейностите на фирмата“, казва инж. Станимир Христов.

Друга дейност, която фирмата изпълнява, е сервизното обслужване на промишлена електроника. „Ел Контрол“ е лицензиран сервизен партньор на ABB и SIEMENS. Има сключени договори за поддръжка на честотни регулатори с много възлови, големи предприятия в цялата страна.

Компанията развива и търговска дейност – продажба на електроматериали и оборудване. Дистрибутор е на световни производители като Siemens, ABB, Schrack, Rittal, IDE и други, с които през годините има установени стабилни партньорства.

Производството на електрически табла е друга основна дейност в компанията. „Ел Контрол“ произвежда всички видове табла, приложими в бита и индустрията. Процесът включва проектиране, асемблиране на таблата, монтаж на място и въвеждането им в работен режим. Произвеждат се както табла и шкафове, необходими за възложените проекти, така и отделни поръчки по задание на клиенти. Компанията разполага със собствен цех.

Тук е важно да отбележим новите инвестиции, които предстоят. Те са свързани с дългогодишното партньорство на „Ел Контрол“ и немския концерн SIEMENS.

От 2023 година „Ел Контрол“ е технологичен и VAR партньор на SIEMENS и придоби лиценз за производство на типово-изпитани табла SIVACON S8 и доокомплектоване на уредби средно напрежение NXAIR на SIEMENS.

В тази връзка, компанията започна изграждане на нова производствена база в Стара Загора, където ще се произвеждат лицензираните табла. Новият цех ще бъде разположен в близост до базата на фирмата и ще открие до 50 нови работни места.

След толкова много успехи в различните направления на енергийното строителство, логично пред 2023 година идва и голямото признание – представителството на Камарата на строителите в Стара Загора присъжда голямата награда „Строител на годината“ на „Ел Контрол“. Престижният плакет получава на тържествена церемония заместник-управителят на фирмата инж. Даниел Динев. Днес тя краси приемната в модерната сграда на „Ел Контрол“, на южния вход на Стара Загора.

Инж. Даниел Динев получава наградата Строител на годината

25 години след началото Нягол Христов, инж. Станимир Христов, инж. Даниел Динев и цялото ръководство на „Ел Контрол“ гледат с оптимизъм в бъдещето, въпреки че времената не са подходящи за дългосрочни прогнози.

Работа ще има за всеки, който иска да работи и може да работи качествено, убедени са специалистите от „Ел Контрол“. И очакват с нетърпение предизвикателствата на следващите 25 години.

Коментари към новината

Още новини от Икономика