Новини от област Стара Загора и България

Бизнесът на Стара Загора потърси отговори от кметската власт на работна среща

3115 22/03/2024 17:12 Икономика Бизнес
Бизнесът на Стара Загора потърси отговори от кметската власт на работна среща
Автор: Стоян СТРАТИЕВ Автор: Стоян СТРАТИЕВ

Наболели въпроси поставиха членовете на четири работодателски организации в Стара Загора - областното представителство на Камарата на строителите, КРИБ, СНЦ "Клуб на работодателя" и Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите на първа за годината среща със заместник-кметовете по транспорт, екология, инвестиции и зелен преход Радостин Танев и по устройство на територията, строителство и транспорт арх. Мартин Паскалев.

Предприемачите от Града на липите получиха отговори от Радостин Танев за това как ще се промени начина на формиране на таксите за сметосъбиране на принципа „Замърсителят заплаща“, какви са възможностите за развитие на публично частното парньорство, което би могло да даде ефективни решения в тази посока, какво е изпълнено от инвестиционната програма по ПИРО 2021 – 2027 и какво предстои.

Арх. Мартин Паскалев отговори на питане завършен ли е наистина водния цикъл от ВиК – Стара Загора или ремонтите продължават. Представителите на Клуба на работодателя дадоха интересни предложения как най-бързо да бъде изградена втора връзка между Стара Загора и АМ „Тракия“. Поставиха и въпроси за облекчаване на процедурата по издаване на разрешения за строеж и възможността за преминаване към електронна услуга.

Срещата беше водена от новия председател на Клуба на работодателя в Стара Загора, строителният предприемач Димитър Янков.

Поставяме силен акцент върху разделното събиране на отпадъците в община Стара Загора, като създадем условия и стимули това да случва лесно и ефективно - както за гражданите, така и за бизнеса, каза зам.-кметът Радостин Танев. Почти готов е старта на няколко пилотни проекта, които ще покажат в реални условия резултата от идеите за въвеждане на разделно събиране и извозване на отпадъците.

Първият проект ще бъде в две старозагорски училища, около които контейнерите за смет тип „бобри“ ще бъдат премахнати. Вместо тях в училищните сгради ще бъдат създадени условия за преминаване на изцяло разделно събиране на отпадъците. „Предвиждаме дори в самите класни стаи да бъдат поставени нужните съдове, в които учениците да събират и предават отпадъците по разделен начин“, обясни Радостин Танев.

Експеримент ще бъде проведен и в старозагорския квартал „Кольо Ганчев“, който е съставен предимно от еднофамилни къщи. „Ще предоставим на жителите на квартала специални контейнери с датчици, които измерват запълняемост, температура и други показатели, а камионите, които ще ги извозват, ще бъдат снабдени с кантари, които отчитат теглото на изхвърления отпадък“, поясни Радостин Танев. Този пилотен проект ще бъде особено полезен при вземане на решение как точно да се промени начина на заплащане на такса „Смет“. Проектът в кв. „Кольо Ганчев“ ще стартира в края на септември тази година.

„Основната ни цел ще бъде да накараме замърсителя да предава отпадъка разделен на място, още докато е при него. Срещу усилието си домакинството или фирмата ще получи облекчение в размера на такса „Смет““, обясни Радостин Танев.

Общината е започнала проучване за изграждане на площадка в Стара Загора за събиране и преработване на строителни отпадъци, каза още зам.-кметът Танев. Идеята е освен в областния град, такива по-малки площадки да бъдат изградени и в населените места. Площадките ще бъдат оборудвани с машини, които разделят строителните отпадъци на дребни фракции. Така полученият материал ще може да се оползотворява на място.

По програма „ПУДООС“ се предвижда реализацията на проект, който ще даде възможност в старозагорските села да бъдат раздадени 1000 компостера. В тях изхвърляната биомаса от клони, треви и други подобни ще бъде компостирана с цел превръщането на биоотпадъците в естествена тор. Община Стара Загора има интересна идея и за ефективното събиране и оползотворяване на стъклени отпадъци.

Председателят на КРИБ – Стара Загора Стефан Шоселов представи идея за ефективно унищожаване на отпадъците, които отделят въглеродни емисии като хартия, пластмаса и други, чрез преработването им до полезен продукт – метан, с иновативни инсталации, които не отделят никакъв отпечатък в атмосферата. Според него изграждането на такива инсталации в община Стара Загора би могло да бъде плод на публично-частно партньорство. „По този начин Стара Загора може да се превърне в добър пример както за страната, така и за Европа“, посочи Шоселов.

Към предвидените площадки за преработване на строителни отпадъци е добре да се ситуира строително петно за бъдещо построяване на предприятие, допълни арх. Банко Банов. Изграждането на такова предприятие също може да бъде плод на публично-частно партньорство, а наличието на „петно“ ще привлече инвеститорски интерес, смята той.

От Клуба на работодателя излязоха и с идея за втори подход към АМ „Тракия“ да се използва връзката Раднево, където да се изгради детелина от околовръстното на Стара Загора. Арх. Банов предложи да се организира среща между кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Раднево Георги Петров, които да създадат общ проект и да задвижат процедурата пред АПИ и МРРБ.

Арх. Паскалев посочи, че ВиК все още довършва или прави корекции на вече извършени ремонти по тротоари и пътни платна след приключилия проект по водния цикъл на Стара Загора. „Сигналите за нарушения или лошо изпълнение на ремонтите идват най-често от граждани, ние изискваме от ВиК те да бъдат отстранени и дружеството засега се справя добре“, допълни той.

Председателят на Камарата на строителите в Стара Загора инж. Пламен Михалев обърна внимание на общината да следи за качеството на извършените ремонти в срока на тяхната гаранция, за да се изиска от фирмата изпълнител да направи нужните корекции, ако след време се появят дефекти. Той постави въпрос и за бавенето с месеци и с години на срокове за издаване на документация от институциите. Представителите на бизнеса и общината се разбраха да изготвят и входират в Народното събрание писмо, с което да поискат налагане на срокове за изпълнение и санкции спрямо институциите, които не ги спазват. „Такъв проблем е, например, прикачането на новопостроените обекти към мрежата на ЕВН – обичайно процедурата се бави с месеци и дори с една до две години, въпреки че строителят предварително е платил такса от порядъка на 150 000 – 300 000 лв. или повече, посочи инж. Михалев.

Срещата на Клуба на работодателя в Стара Загора разгледа още много конкретни казуси, които ще потърсят своето решение с помощта на кметския екип на Живко Тодоров.

Коментари към новината

Още новини от Икономика