Новини от област Стара Загора и България

ПП-ДБ сезира общинската комисия срещу корупцията по случая Янков

680 22/03/2024 10:02 Политика Власт
ПП-ДБ сезира общинската комисия срещу корупцията  по случая  Янков
Divident.€U Divident.€U

Общинските съветници от „Продължаваме промяната - Демократична България“ сезират със сигнал постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 49, ал2 от ЗПК", която след като изясни всички факти и обстоятелства, които са от значение по случая свързан с действията на г-н Янко Янков и г-жа Ивета Лазарова, да приеме решение и внесе съответното предложение до Общинския съвет. Това се казва в съобщение на общинските съветници до медиите.
В съобщението се напомня, че Върховен касационен съд публикува съобщение, че на общински съветник  Янко Янков са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 2 г. с изпитателен срок от 4 г. и „глоба“ от 12 000 лв.за осъществяване състава на престъпление „купуване на гласове“ в проведените през 2019 г. избори за общински съветници и кмет на гр. Ст.Загора. В мотивите на решението се посочва, че дадените в хода на делото показания на общинския съветник г-жа Ивета Лазарова са отхвърлени като недостоверни.

„С решение № 1717/26.05.2022 г, Общински съвет Стара Загора е приел Етичен кодекс, който установява правила за поведение на общинските съветници. Според чл. 4 от Етичния кодекс, общинските съветници в своята дейност спазват основни морални и етични принципи, част от които са да:

• Съдействат за утвърждаване на законността,
• Допринасят за утвърждаване на авторитета и общественото доверие в
общинския съвет като орган на местното самоуправление
• Проявяват непримиримост към всяко действие, което представлява акт на
корупция и се стремят да не допускат подобни актове

Г-н Янков е избран за председател на комисията по общинска собственост и стопанска политика, а г-жа Лазарова е избрана за председател на Общински съвет. С оглед заеманите от тях отговорни длъжности в Общински съвет Стара Загора, задължението за спазването на принципите на етичния кодекс важи в още по – висока степен“, се посочва в съобщението.

 

Коментари към новината

Още новини от Политика